Kundereferencer  

Captator har en lang række kundereferencer indenfor softwareudvikling, rådgivning og undervisning. Vore kunder placerer sig meget forskelligt, hvad angår geografisk placering, branchetilhørsforhold og størrelse. Fælles for mange af dem er dog, at de er blandt de ledende inden for deres specifikke segment.

Af vores kunder kan bl.a. nævnes:

Ønsker I også at blive en af de virksomheder/organisationer, der får success med .NET udvikling ;^) kan I kontakte Henrik Lykke Nielsen hos Captator på email: lykke@captator.dk, telefon: 2237 3311.


Andre artikler i kategorien Kundereferencer finder du her:

Solutions Specialist Mikkel Toudal Kristiansen, TECTURA - endnu en tilfreds kursist
I tvivl om Captator vil være de rette til at holde dit næste kursus. Læs hvad Mikkel Toudal Kristiansen, Solutions Specialist fraTECTURA mener om kurset, som vi afholdte i februar 2004.
Klaus Jensen, Den Blå Avis stod for et .NET kursusforløb som Captator afholdte.
Klaus Jensen skulle arrangere et kursusforløb for 9 udviklere med meget forskellig baggrund. Læs om hvorfor Den Blå Avis også ringer også til Captator næste gang de har et kursusbehov på .NET.
Teknologi Evangelist Lars Bodin, Orbicon var meget tilfreds med arkitekturforløb med Captator.
Teknologi Evangelist Lars Bodin fra Orbicon var ansvarlig for et arkitekturforløb, som blev afholdt i samarbejde med Captator. Læs hvorfor Captator vil være den første, han kontakter, når Orbocon får behov for hjælp til nye .NET teknologier.

Captator
De danske .NET eksperter