Ydelser  

Captator rådgiver, underviser og udvikler indenfor C#, VB.NET og de øvrige .NET framework baserede teknologier og produkter.

Captator udvikler slutbruger-applikationer samt generelle komponenter og komponent-frameworks til brug for andre .NET udviklere.

Captator tilbyder spidskompetencer indenfor systemudvikling, arkitektur, komponentbaseret udvikling samt best practices og udbygger til stadighed vores viden om kommende teknologier og produkter blandt andet i kraft af vores tætte samarbejde med Microsoft.


Skræddersyede kurser

Har din virksomhed brug for ny viden om .NET, så kan Captator levere varen!

Vi afholder .NET kurser, seminarer og workshops tilpasset din virksomheds konkrete og aktuelle behov. Kurser der spænder fra grundlæggende viden om sprogene C# eller VB.NET til optimering, sikkerhedsaspekter, arkitektur eller hvordan komponentbaseret udvikling og brug af frameworks kan give større genbrug og bedre applikationer.

Captator har allerede i efteråret 2004 afholdt de første Visual Studio 2005 / .NET 2.0 kurser.

Læs mere om vores skræddersyede kurser og om Visual Studio 2005 / .NET 2.0.

Professionel softwareudvikling

Ud over at Captator som de danske .NET eksperter leverer uddannelse og rådgivning, er vi er også et softwarehus, der kan levere totalløsninger eller underleverancer til dit projekt.

Captator har leveret en lang række udviklingsopgaver fra enkelt-funktioner, hvor udviklingstiden har ligget på ganske få timer, over en lang række kundespecificerede komponenter, til leverance af færdige kundespecificerede totalløsninger med udviklingstider spændende fra nogle få uger til mere end 2 mandeårs varighed.

Læs mere om hvordan Captator leverer professionel softwareudvikling.

Rådgivning, sparring og problemløsning.

Captator har stor erfaring med at yde rådgivning, sparring og support af udviklere, softwarearkitekter, projektledere og udviklingschefer. Captators medarbejdere arbejder i det daglige alle med softwareudvikling og har derfor hands-on erfaring med og forståelse for de praktiske problemstillinger og udfordringer, man støder på i dette arbejde. Captator yder konkret rådgivning i forbindelse med opstart af projekter i form af blandt andet arkitektur-sparring og -review, og i forbindelse med igangværende projekter giver vi udviklersupport i form af løbende rådgivning og problemløsning såvel som egentlig udvikling af rutiner, moduler, komponenter og systemer. Endvidere foretager Captator også kode- og arkitektur-review af såvel igangværende som afsluttede projekter. Vores sparring og rådgivning er af såvel teknisk som mere strategisk natur, og alt efter kundens konkrete behov kan rådgivningen rette sig mod alle interessenter i udviklingsprocessen .

Beslutningsstøtte, hvad er .NET ?

Vi kan levere en lang række foredrag om .NET, bl.a. ”Introduktion til .NET”, ”.NET set i et forretningsmæssigt perspektiv”. Captator afholder også en lang række andre - og mere tekniske - foredrag - læs mere om Capators foredrag.

Igang med .NET – det første projekt

Skal din virksomhed i gang med et .NET udviklingsforløb, er der mange måder det kan gribes an på. Captator anbefaler en kombination af skræddersyede kurser og løbende rådgivning.

Et forløb bør starte med et kursus på 5-6 dage, hvor udviklerne får ideerne i .NET frameworket samt de nye elementer i programmeringssprogene C# eller VB.NET ind under huden. Efter at et grundigt fundament for udviklernes .NET viden er lagt, kan der afholdes korte intensive specialkurser af typisk 1-2 dages varighed. Emnerne for sådanne opfølgende specialkurser vil ofte være bestemt af specifikke behov i eksempelvis konkrete udviklingsprojekter. De opfølgende specialkurser afvikles, grundet deres typisk videregående indhold, i praksis ofte som en blanding af deciderede kurser, workshops og mentoringdage.

Læs mere om Captators udbud af kurser her.

Konvertering af eksisterende projekter

Vi har stor erfaring indenfor tidligere versioner af VB samt C, C++ og Java og har derfor den baggrund, der skal til for at hjælpe med konvertering af eksisterende systemer til en .NET løsning.

Salg af generelle komponenter

Captator har udviklet en række komponenter bla. et generelt komponent-framework til .NET, der kan reducere udviklingstiden markant og være fundamentet for at skabe et godt, fleksibelt og stabilt programdesign. Læs mere om Captators forskellige komponenter, det samlet går under navnet Eifos.

Vil du vide mere, så kontakt os - info@captator.dk / telefon 2237 3311.


Andre artikler i kategorien Ydelser finder du her:

Captator leverer innovativ og professionel softwareudvikling
Skræddersyede .NET kurser
Foredrag
Lad Captator holde et foredrag, få din viden opdateret - og bliv inspireret.
Captator indgår partnerskaber.
Captators kompetencer fokuserer især på selve softwareudviklingsprocessen (analyse, arkitektur, kodedesign og implementering), og for at udnytte dette potentiale til fulde er vi interesserede i at indgå længerevarende, strategiske partnerskaber med virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der besidder komplementære kompetencer.