Solutions Specialist Mikkel Toudal Kristiansen, TECTURA - endnu en tilfreds kursist  

Nedenstående er en udtalelse fra Mikkel Toudal Kristiansen, som var deltager på et skræddersyet kursus, som Captator afholdte. Læs videre om hvilken oplevelse Mikkel havde af kurset...


I foråret 2004 var Captator afholder af et kursus hos TECTURA (tidl. Aston Business Solutions A/S) Kurset var et skræddersyet .NET kursus, og deltagerne på kurset var udviklere fra forskellige dele af organisationen. Nogle af deltagerne havde flere års erfaring med .NET, imens andre kun lige var begyndt at snuse til .NET.

Planen var, at alle deltagerne i løbet af kursets 5 dage skulle opnå en fortrolighed med udvikling i .NET, og at en lang række emner skulle berøres. Blandt emnerne kan nævnes: .NET platformens opbygning, typesystemet, objektorientering i .NET, sprogkonstruktioner i C#, garbagecollection, ADO.NET og XML. Desuden blev der gennemgået nogle af de forskellige applikationstyper, som kan programmeres i .NET-miljøet, nemlig Windows og Web applikationer samt Web Services.

Henrik Lykke Nielsen (også kendt som .Henrik) var manden, der skulle stå for undervisningen, og han mødte op, glad og veloplagt, og kastede sig ud i at undervise i dette kæmpe område.

Jeg var selv en af de tre udviklere på kurset, der allerede havde arbejdet med .NET i et par år, og derfor var min indgangsvinkel, at jeg gerne ville se den "rigtige" måde at gøre tingene på, mere end at lære decideret nye ting i .NET verdenen. Jeg kendte .Henrik i forvejen fra en del MSDN arrangementer, hvor han har holdt foredrag om diverse aspekter af .NET udvikling.

Jeg blev meget positivt overrasket over .Henriks evne til at fastholde de mange kursisters koncentration under hele kurset, til trods for at vi befandt os på meget forskellige niveauer indenfor emnet. Personligt fik jeg en hel masse ud af kurset, nok mest fordi jeg tillod mig at spørge ind til en masse specifikke ting under kurset. Nærmest uanset hvor teknisk krævende spørgsmål der blev stillet, havde .Henrik svar på rede hånd, også selv om mange af spørgsmålene rakte langt udover omfanget og målet for kurset. Når der blev stillet et spørgsmål, han ikke kunne svare med det samme, satte han en ære i at finde frem til svaret i løbet af aftenen og besvare det dagen efter. Hele undervisningen blev gennemført med en jordnærhed og en humoristisk tone, der desværre er alt for sjældent set på kurser af denne type.

Alle de mange emner, der skulle gennemgås under kurset, blev gennemgået. Nogle få emner blev kun berørt ganske lidt, men det skyldtes et tidspres der opstod, dels fordi andre emner blev behandlet mere i dybden end det oprindeligt var tiltænkt, og dels fordi der blev stillet ganske mange spørgsmål undervejs.

.Henrik har en kolossal viden om .NET, både igennem sit mangeårige tætte samarbejde med Microsoft og sin titel som Microsoft Regional Director, men også fordi han simpelthen brænder for emnet. Det er min overbevisning, at .Henrik og Captator besidder tæt ved de største kompetencer indenfor .NET i Danmark, i hvert fald udenfor Microsoft, og hvis det stod til mig, ville fremtidige .NET kurser hos TECTURA blive afholdt af Captator.

Tak for et alle tiders kursus!

Mikkel Toudal Kristiansen
Solutions Specialist
TECTURA

Captator
De danske .NET eksperter