Teknologi Evangelist Lars Bodin, Orbicon var meget tilfreds med arkitekturforløb med Captator.  

Nedenstående er en udtalelse fra Lars Bodin, som var ansvarlig for et rådgivningsforløb, som Captator afholdte for Orbicon. Læs videre om hvilket udbytte Orbicon fik af forløbet...


Teknologi Evangelist Lars Bodin, Orbicon

Orbicon Informatik har tidligere arbejdet med Java og C++ udvikling, men har besluttet at basere fremtidig udvikling på .NET arkitekturen, da vi har vurderet den bedst understøtter vores nuværende og fremtidige behov. Et af vores flagskibe er et web baseret drift system, som pt. er implementeret i Java i form af servlets og JSP sider og baseret på en proprietær datamodel. I forbindelse med at systemet skulle opgraderes for bla. at overholde en ny national datamodel, valgte vi at skrotte den gamle Java kildekode og starte forfra med en .NET løsning. I første omgang havde vi forestillet os en traditionel løsning baseret på ASP.NET evt. suppleret med AJAX og Sharepoint, som vi var begyndt at snuse lidt til på det tidspunkt.
 
Men i forbindelse med at vi blev Microsoft Partner, fik vi i foråret 2008 via Microsoft kontakt til Captator, og fik arrangeret et arkitekturforløb med Henrik Lykke Nielsen fra Captator. I løbet af de første møder med Henrik Lykke Nielsen, fik vi skudt os ind på de behov og ønsker vi har til det nye system, og fandt hurtigt ud af, at i stedet for blot at ”gøre som vi plejer” (dvs. traditionel Web løsning), skulle vi i stedet basere løsningen på en service orienteret arkitektur (SOA), da det ville åbne op for en række nye muligheder, vi ikke har haft med det gamle system, men som har været ønsket af kunderne.
 
Henrik har en forbavsende stor viden og erfaring om mange teknologier. Hvor mange IT konsulenter fokuserer på hvad der er ”HOT or NOT” så har Henrik en meget objektiv vurdering af de forskellige teknologier, så vi fik meget hurtigt tillid til, at han kunne hjælpe os med at træffe de rette valg!
 
Henrik introducerede os til en række nye .Net teknologier bla.  WCF, WPF, Silverlight, LINQ to SQL og LINQ to Entities. Med en SOA arkitektur baseret på disse teknologier, har vi i dag mulighed for at lave mobile (PDA), Web og Windows klienter, som anvender en række fælles services til at tilgå den centrale database. Den nye arkitektur giver os dels flere muligheder, dels bedre skalerbarhed end vores gamle Java baserede system.
 
Vi har været meget tilfredse med arkitekturforløbet med Captator og har efterfølgende også haft fornøjelse af en WCF workshop for vores udviklingsteam med Henrik som kursusholder. Vores udviklere arbejder i dag på en række forskellige nye produkter baseret på de teknologier, som Captator introducerede os til. Jeg er overbevist om, at hvis vi i fremtiden får behov for hjælp til diverse nye .NET teknologier, så vil Captator være den første jeg kontakter!

Lars Bodin
Teknologi Evangelist
Informatik
Orbicon A/S

Captator
De danske .NET eksperter