Foredrag  
Medarbejderne hos Captator er meget erfarne foredragsholdere. Vi har bl.a. holdt foredrag i samarbejde med Microsoft, for Dansk Dataforening og hos Teknologisk Instituts erfa grupper.

Vi kan tilbyde foredrag indenfor et stort spænd af emner omkring .NET og vi holder også foredrag i eXtreme Programming eller Java. Et foredrag kan vare fra nogle få timer op til et heldagsarrangement.

Vi er kendte for at forholde os kritisk til de teknologier, vi fortæller om. Vi giver vores bedste vurdering af de enkelte elementer i teknologierne - hvilke vil overleve og hvilke vil blot være overgangsfænomener. Vi er ikke religiøse, men prøver altid at vurderer udfra de faglige perspektiver.

Et foredrag i din virksomhed er en god måde at få inspireret alle medarbejderne, når der skal igangsættes nye initiativer, udviklingsmetoder eller teknologier. Et foredrag af en halv til en hel dags varighed gør jer selvfølgelig ikke til eksperter på området, men det er ofte det, der skal til for at komme i gang med et nyt område. Det giver den fornødne ballast til at vide, hvor I står stærkt, og hvor der skal sættes ind for at nå målet om indførsel af noget nyt.

Her er eksempler på foredragstitler:

Vi skræddersyer gerne vores foredrag. To foredrag er sjældent ens, da vi løbende opdaterer med den nyeste udvikling indenfor området. Kontakt Captator og hør om vi ikke kan skræddersy et interessant foredrag til din virksomhed - info@captator.dk

Introduktion til .NET frameworket

Microsofts .NET platform er en paraplybetegnelse for en række standarder, teknologier og produkter som du kan læse meget mere om her på vores web-site. Dette foredrag tager udgangspunkt i .NET set fra en udviklers synspunkt.

Hør om det objektorienterede .NET framework for udvikling af først og fremmest Windows- og web-baserede applikationer. .NET frameworket understøtter transparent udvikling med og integration mellem flere sprog (p.t. understøtter i størrelsesordenen 30 programmeringssprog .NET frameworket). .NET frameworket består dels af en række run-time services, et fælles type system samt et stort klassebibliotek (de såkaldte base classes), der samlet stiller en komplet udviklings- og eksekveringsplatform til rådighed.

Læs mere om .NET platformen og frameworket under .NET her på websitet.

XML Web Services

XML web services er, set fra en forretningsmæssig synsvinkel, de teknologier, der skal til for at skabe automatisering af internetbaserede forretningsprocesser.

Fra en arkitekturmæssig synsvinkel er det visionen om at kunne få forskellige virksomheder og organisationers systemer til at tale sammen på tværs af forskellige platforme, teknologier og programmeringssprog.

Og fra en udviklers synspunkt er webservices en praktisk anvendelse af standarder såsom SOAP, UDDI og HTTP, så man kan foretage metodekald formuleret i XML hen over eksempelvis internettet.

Læs mere om XML web services under XML web services her på websitet.

.NET kontra Java - hvad skal man vælge ?

I sidste halvdel af 90'erne valgte mange virksomheder at skifte til Java platformen. Det var et meget naturligt valg, hvis man ville springe på den "objekt-orienterede vogn" og ønskede et sikkert og moderne programmeringssprog.

I dag er valget noget sværere, for med .NET har Microsoft skabt en konkurrerende platform, der på de overordnede ideer er næsten identisk med ideerne bag Java. .NET har dog den fordel at teknologien er af nyere dato, så den har kunnet tage det bedste fra andre udviklingsplatforme bl.a. Java og kombinere det med Microsoft's erfaring indenfor VB, C++ osv.

Hvis din virksomhed står over for valget af en ny platform, så bør I overveje om det skal være Java eller .NET vejen, begge har sine fordele og ulemper. Dette foredrag vil belyse de to platforme og give nogle gode råd om, hvad I bør vælge udfra de krav, I har til jeres udviklingsplatform, og de applikationer I skal udvikle.

Læs mere om .NET platformen og frameworket under .NET her på websitet.

Introduktion til eXtreme Programming - systemudvikling nytænkt

XP (XP er i denne sammenhæng ikke Windows XP, men eXtreme Programming) er en letvægtsmetode til softwareudvikling, der har fået en del omtale, fordi den gør op med mange hellige køer i vores branche. I XP fokuseres der på at levere det bedst mulige system til kunden. Dette betyder ofte en lang række kravændringer undervejs, XP fokuserer specielt på at gøre dette på den mest smidige måde. XP's principper er dermed til glæde for både leverandør og kunde.

Få en inspirerende insprøjtning til hvordan din virksomhed også kan udvikle software. I får en introduktion til XP og nogle gode råd til, hvilke dele af XP I umiddelbart kan indføre og om, hvad der skal til, hvis I vil gå hele vejen og indføre XP som jeres nye udviklingsmetode.

Læs mere om XP under eXtreme Programming her på websitet.

Test først programmering - en helt ny måde at programmere på.

En af de provokerende principper i eXtreme Programming (XP) er "test først programmering". Det er en radikal anderledes måde at programmere på. Den sikrer mere pålidelige programmer, der altid er understøttet af en automastisk testsuite. Det er med til at sikre, at du ikke indfører følgefejl, når der skal laves større designændringer eller blot "almindelig" fejlretning.

Test først programmering er tæt knyttet til et par af de øvrige principper i XP, Refactoring (restrukturering) og Simpelt design. Dette foredrag giver en meget kort introduktion til XP med efterfølgende gennemgang og demonstration af test først programmering. Demonstrationen kan udføres i enten C#, VB.NET eller Java alt efter hvilket programmeringssprog, der er virksomhedens foretrukne.