Captator indgår partnerskaber.  

Captator indgår partnerskaber

Captator har absolut spidskompetence indenfor softwareudvikling baseret på .NET platformen og har en i Danmark ledende position indenfor rådgivning og implementering på dette område.

Da vores kompetencer i alt væsentligt fokuserer på selve softwareudviklingsprocessen (analyse, arkitektur, kodedesign og implementering) er vi, for at udnytte dette potentiale til fulde, interesseret i at indgå længerevarende, strategiske partnerskaber med virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der besidder komplementære kompetencer.

Det konkrete samarbejde kan antage mange forskellige former, men bør tage udgangspunkt i, at der kan skabes et for begge parter udbytterigt samarbejde, der kan give øget vækst og/eller profitabilitet.

Som et par eksempler på scenarier der kunne være interessante kan nævnes:

  • I kan bidrage med kompetencer, der er komplementære i forhold til vores kompetencer omkring softwareudvikling. Det kunne dreje sig om konkret domæneviden (forretningsorienteret viden inden for et konkret anvendelsesområde), markedskontakter og/eller distributionsnet. Vi kunne indgå et samarbejde om at levere ydelser overfor dette konkrete marked, hvor vi leverer den IT-tekniske viden, og I leverer den konkrete domæne- og markedsviden.

  • I er ved starte virksomhed op indenfor eksempelvis internetbaseret leverance af vidensbaserede ydelser, men I har ikke de IT-systemer, der skal understøtte forretningen på plads. Vi kunne indgå et partnerskab om at løfte denne del af jeres forretning.

  • Leverer I ydelser med et IT-mæssigt islæt, hvor jeres kunder skal integrere op imod jeres systemer, kan vi hjælpe jeres kunder med at implementere den nødvendige integration, således at I kan koncentrere jer om at levere jeres ydelser.

    Et eksempel kunne være at I stiller informationer til rådighed for jeres kunder ved hjælp af XML web services. Vi kunne hjælpe kunderne med at implementere den konkrete integration i deres systemer.

  • Leverer I ydelser, hvor der med fordel kan være et IT-mæssigt islæt, kan vi naturligvis dels hjælpe jer med at implementere den nødvendige integration, men der udover deltager vi også gerne i arbejdet med at levere og i det nødvendige omfang at sælge de kombinerede ydelser til kunderne.

  • Producerer eller leverer I for eksempel hardwarebaserede systemer og løsninger til jeres kunder, kan vi levere de nødvendige løsninger, der gør, at jeres systemer hænger sammen med jeres kunders øvrige IT systemer.

Ovenstående er blot eksempler og man kunne også forestille sig alle mulige andre tilgangsvinkler til et samarbejde.

De konkrete samarbejdsaftaler kan have varierende udformninger alt efter de konkrete behov og markedsmæssige muligheder.

Er I interesseret i at indgå i et partnerskab med Captator eller ønsker I yderligere information om Captator og vore ydelser kontakt da Henrik Lykke Nielsen på 2237 3311 eller per mail:lykke@captator.dk.