.Henrik  

.Henrik Lykke Nielsen

Henrik Lykke Nielsen
Software arkitekt, direktør, medstifter og medejer.

Microsoft Regional Director for Danmark
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Kontakt info:

Direkte:
Mail:

+45 22 37 33 11
lykke@captator.dk

Læs min klumme .Henrik om .NET

Læs min blog: .Henrik om .HvadSomHelst

Lidt om min baggrund og profil

I årenes løb har har jeg dækket mange forskelligartede arbejdsfunktioner hovedsaglig inden for ydelser rettet mod andre udviklere så som undervisning, rådgivning, softwareudvikling samt foredragsvirksomhed.

Mine interesseområder har i de senere år væsentligst kredset omkring design, arkitektur, best practices og værktøjsunderstøttelse for komponentbaseret udvikling på Microsofts udviklingsplatforme.

Erhvervsmæssigt er det væsentligste for min baggrund nok, at jeg i perioden 1994-2002 har været ansat ved Teknologisk Instituts center for Informationsteknologi som konsulent, hvor jeg blandt mange andre aktiviteter stod i spidsen for instituttets .NET indsats. Inden da har jeg bl.a. i en kortere periode været RPG programmør (se det var et pudsigt programmeringssprog ;^) på IBMs S/36 og AS/400 samt arbejdet som free-lance udvikler.

Pr. 1. juni 2002 har jeg sammen med Carsten Juel Andersen stiftet selskabet Captator med henblik på indenfor Microsofts .NET platform på ekspertniveau at yde assistence til softwareudviklere.

Uddannelsesmæssigt har jeg studeret datalogi (samt økonomi) ved Aarhus Universitet.

Jeg er certificeret som MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) og har indtil 2004 været MCT (Microsoft Certified Trainer).

Og endelig har jeg siden 1999 været Microsoft Regional Director for Danmark - Microsofts samarbejdspartner i forbindelse med deres strategier for danske udviklere. I forbindelse med dette samarbejde har jeg afholdt en lang række offentlige seminarer og foredrag, skrevet artikler samt samarbejdet med undervisnings- og forskningsverdenen.

For nuværende er mit overvejende teknologiske fokus softwareudvikling baseret på Microsofts .NET platform. Og hovedinteresserne er stadig arkitektur, objektorienteret og komponentbaseret udvikling, genbrug, programmeringsværktøjer samt udvikling og brug af komponentbaserede frameworks.

Privat bor Mette og jeg i et naturskønt område sammen med vore heste, katte og vores hund Bumse.

Jeg deltager aktivt i en række formelle netværk:

Mine faglige arbejdsområder har indtil videre indbefattet:

 • Softwareudvikling

  Jeg har deltaget i mange meget forskellige softwareudviklingsprojekter hovedsaglig inden for administrative områder. Som eksempler kan nævnes:

  • Flere applikationer indenfor automatiseret og databasebaseret produktion af ordbøger, kataloger og publikationer
  • Kursusadministrationsapplikationer
  • Tog- henholdsvis bil-simulatorer
  • Styring af og integration til hardware til behandling af dankort og girokort
  • CTI integration
  • Udvikling af komponentbaserede frameworks til brug for andre udviklere
  • Værktøjer og komponenter til udvikling af internationaliserede applikationer
 • Undervisning

  Jeg har har holdt mange forskellige kurser hovedsaglig indenfor tekniske/programmeringsmæsige emner vedr. softwareudvikling så som Visual Basic, transaktionsservere som MTS og dens efterfølger COM+ samt internetbaseret udvikling baseret på ActiveX teknologierne. Blandt andet afholdte jeg de første .NET kurser, endnu mens den første version af Visual Studio .NET var i beta.
 • Rådgivning

  Jeg har virket som rådgivende konsulent for en lang række af kunder (softwareudviklings-firmaer eller -afdelinger), hvor jeg har
  • ydet sparring vedr. teknologivalg
  • ydet sparring vedr. valg af konkrete arkitekturer og teknologier
  • lavet og udarbejdet vurderinger i forbindelse med arkitektur- og kodereview
  • lavet teknisk problemløsning
  • været underleverandør af komponenter og generiske løsning
  • været teknisk projektleder
  • ydet mentoring i forbindelse med softwareudviklingsprojekter
 • Foredrag

  Jeg har gennem årene holdt et hav af forskellige foredrag om softwareudvikling. Det gælder både firmaspecifikke seminarer samt åbne foredrag på egentlige konferencer, i forskellige brugergrupper og på Microsoft seminarer.

  Foredragene har typisk handlet om nye teknologier, arkitekturer eller best practices for softwareudvikling og været rettet mod såvel softwareudviklere som personer der ikke direkte har arbejdet med tekniske dicipliner.

Et lille udvalg af de emner emner, teknologier og produkter, som jeg har beskæftiget mig med, er:

 • Komponentbaseret softwareudvikling herunder implementering af genbrug
 • Traditionelle client/server såvel som objektorienterede fler-lags arkitekturer
 • Design patterns og refactoring
 • Best practices for softwareudvikling
 • Design og implementering af komponentbaserede softwareudviklingsframeworks
 • Effektivisering og ledelse af softwareudviklingsprojekter
 • Visual Basic versionerne 3, 4, 5 og 6
 • COM, ActiveX, MTS, COM
 • .NET frameworket, Visual Basic .NET, Visual C# .NET
 • Microsoft SQL Server, Microsoft Access databaser
 • Integration med Microsoft Exchange Server
 • Integration med Microsoft Office produkterne
 • Databasepublisering (til bl.a. Word, rtf, HTML og XML)
 • XML-teknologier og standarder
 • XML web services baseret på SOAP
 • CTI (Computer Telephony Integration)
 • Komplekse former for integration med Internet Explorer


Andre artikler i kategorien .Henrik finder du her:

.Henrik er Microsoft Regional Director for Danmark
Hvad er en Microsoft Regional Director egentlig?