.Henrik om .NET  

.Henrik om .NET Velkommen til min klumme her på captator.dk og msdn.microsoft.dk om .NET baseret softwareudvikling. Jeg vil her behandle mange forskellige emner lige fra specifikke API-kald over emner som arkitektur og best-practices til emner af mere strategisk betydning.

Nogle af artiklerne vil være lange, andre vil være være ganske korte tips og trick. Men fælles for dem er, at de handler om .NET baseret softwareudvikling.

Hvis du har nogle konkrete spørgsmål, som du gerne vil finde svaret på, eller måske nogle generelle emner, som du gerne vil have belyst, er du meget velkommen til at sende disse til mig på lykke@captator.dk, så vil jeg udvælge de mest interessante til besvarelse i klummen.

På listen herunder finder du arkivet med alle klummerne, de nyeste klummer finder du øverst i listen.

Med venlig hilsen

.Henrik Lykke Nielsen og Microsoft Danmark


Andre artikler i kategorien .Henrik om .NET finder du her:

Når ting tager tid
Som bekendt tager ting tid – og mange og store ting tager lang tid. Denne 10. artikel i ".Henrik om .NET"-serien handler om, hvordan BackgroundWorker-komponenten kan hjælpe udviklere med at implementere responsive Windows brugergrænseflader.
Null putte
Nullable datatyper er datatyper, der ved brug af generics blandt andet gør det muligt at hægte en boolean sammen med selve ens data således, at der holdes rede på, om man repræsenterer en simpel værdi eller en null-/Nothing-værdi.
Providermodellen i ADO.NET 2.0
ADO.NET 2.0 indeholder mange nyheder for databaseudviklere – men blandt de vigtigste er uden tvivl ændringerne i den basale dataprovidermodel. Med den nye model indfrier Microsoft et stort ønske hos de udviklere, der ønsker at udvikle dataprovider-uafhængige applikationer.
Generics
I version 2 af .NET frameworket er der blevet mulighed for at benytte såkaldte generics. Når man arbejder med generics benytter man på designtidspunktet type-placeholdere; placeholdere som først på run-time erstattes af en konkret type. Det giver på samme tid fleksibilitet og typestærk opførsel - også på designtidspunktet.
Tag den kode og lad den vandre
Delegates er en af .NET typesystemets mest omtalte features. De bliver ofte omtalt med næsten andægtig ærefrygt i stemmen – men hvad er delegates egentlig for noget? – og hvilken gavn – om nogen – gør de? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i denne sjette udgave af .Henrik om .NET.
Når database-tilgang bliver for simpel
At kunne lave gode arkitekturer handler også om at vide, hvad man ikke skal gøre. Denne gang vil jeg fortælle om drag-and-drop kreering af database-tilgangskode og om stærkt typede datasets – og om hvorfor jeg mener, at man skal lade være med at bruge nogen af delene.
Fortællingen om den stakkels misforståede ToString-funktion
I denne 4. artikel i serien ".Henrik om .NET" vil vi se på den stakkels misforståede ToString funktion. Forkert brug af denne funktion kan lede til et dårligt design - læs hvordan du bruger ToString korrekt.
Connection pooling
I denne 3. artikel i serien ".Henrik om .NET" vil vi se på, hvordan brug af connection pooling kan gøre applikationer skalerbare uden, at det af den grund har svangre performancemæssige implikationer.
Versionering i Windows .NET Frameworket
I denne 2. artikel i serien ".Henrik om .NET" handler det om versionering i .NET Frameworket. Her viser .NET sin styrke med et meget gennemtænkt versioneringssystem - lad os glemme alt om "dll-hell" og glædes over versioneringsmulighederne i .NET :-)
Typestærke collections
1. artikel i Henriks klumme: ".Henrik om .NET". Lær om typestærke collections, hvad de kan bruges til og hvordan de kan implementeres i .NET.