Captators Adventskalender 2005  


En adventskalender fra Captator

Så er julen kommet til Captator. Vi har i snart lang tid arbejdet med Visual Studio 2005 - sidste års kalender havde et nyt tip hver dag om den nyeste version af Visual Studio. Temaet for dette års julekalender er Visualizers til VS 2005. Hver søndag i advent lægger vi en ny Visualizer på vores website, som du kan downloade og bruge af hjertens lyst.

En Visualizer er en hjemmestrikket (eller indkøbt) komponent, der giver dig mulighed for at udvide dit syn på de objekter, du debugger.

Download ugens Visualizer og læg den i mappen: C:\Documents and Settings\[User-name]\My Documents\Visual Studio 2005\Visualizers eller i mappen: [Program Files]\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Packages\Debugger\Visualizers. VS 2005 markerer alle de typer den har fundet Visualizere til med et lille forstørrelsesglas i diverse debug-vinduer.

Disse Visualizere er lavet, når en af udviklerne hos Captator kunne se nytten af dem og er som sådan ikke supported eller omfattet af nogen garanti ;^) Feedback er selvfølgelig altid velkomment.Visualizer til System.Windows.Form.Control 1. søndag i advent

Se kontrol-hierarkiet og properties på de enkelte kontroller i en Windows Forms brugergrænseflade, mens applikationen kører. Visualizeren benytter – som alle andre visualizere – debugging API’et til at hente informationer om objekter i den kørende applikation. Debugging kan time ud, hvis det tager for lang tid at udføre en kommando. Det kan derfor forekomme at specielt store kontrol-hierarkier ikke kan vises, idet forespørgslen timer ud.

Denne version af System.Windows.Form.Control Visualizeren er en readonly version - det er altså ikke muligt at ændre værdierne for den enkelte kontrols properties.

Download Control Visualizer


Visualizer til System.Data.DataRow 2. søndag i advent

Denne visualizer er beregnet til at kigge på en datarow. Man har mulighed for at kigge på den horisontalt (som man plejer) og vertikalt der kan give en bedre udnyttelse af pladsen.

Derudover er det muligt at se de originale værdier - dvs. de data der stod i datarow'en ved seneste AcceptChanges.

Læg også mærke til at man har mulighed for at se igennem visualizeren, hvis man har brug for at se koden bagved og gerne vil beholde sin visualizer åben.

Download DataRow Visualizer


Visualizer til System.Configuration 3. søndag i advent

Denne visualizer giver mulighed for at se informationer om System.Configuration.Configuration, System.Configuration.ConfigurationSectionGroup og System.Configuration.ConfigurationSection. Der er både en oversigt over konfigurationshierarkiet og en grovvisning af værdierne i de enkelte objekter.

Download Configuration Visualizer


Visualizer til System.Data.DataColumn 4. søndag i advent

Når man arbejder med datatables kan det være meget rart at se, hvordan de enkelte columns er definerede. Det giver denne visualizer mulighed for.

Download DataColumn Visualizer