Keep it simple stupid  

Nedenstående besvarelse af en geometriopgave understreger vigtigheden af ikke at gøre løsninger mere komplekse end nødvendigt er - men den understreger til gengæld naturligvis også vigtigheden af, at en opgaveformulering er så præcis, at der ikke levnes plads til misforståelser.

Pointer der begge har stor relevans i forbindelse med softwareudviklingsprojekter.