Er Java platformsuafhængigt ?  
Det siges tit, at man ved at basere sig på Java vælger en platformsuafhængig strategi i modsætning til, hvis man baserer sig på Microsoft teknologier og produkter, hvor man hurtigt binder sig til eksempelvis Windows. Nedenstående kommentar af Bjarne Stroustrup (stammer fra InformIT - www.informit.com), har en nogen anden synsvinkel.

Stroustrup har en ganske valid pointe: På samme måde som, at valg af Microsoft-produkter medfører bindinger (og det er der da ingen tvivl om, at det gør), så indebærer valg af Java i praksis også bindinger på flere niveauer (eksempelvis binding til platform og binding til firmaet Sun).

"Java isn't platform independent; it is a platform. Like Windows, it is a proprietary commercial platform. That is, you can write programs for Windows/Intel or Java/JVM, and in each case you are writing code for a platform owned by a single corporation and tweaked for the commercial benefit of that corporation. It has been pointed out that you can write programs in any language for the JVM and associated operating systems facilities. However, the JVM, etc., are heavily biased in favor of Java. It is nowhere near being a general reasonably language-neutral VM/OS. "

- Bjarne Stroustrup, designer of C++

Med fremkomsten af .NET frameworket (som Stroustrup ikke taler om i hans kommentar) er det en endnu mere broget situation end tidligere. Med standardiseringen af .NET frameworket er der begyndt at dukke en række forskellige open source implementationer af .NET frameworket op - i første omgang til Windows og Linux. Og kommende værktøjer fra andre leverandører end Microsoft kan være med til at understrege, at .NET frameworket i hvert fald som udgangspunkt er en mere uafhængig platform end både Java og den traditionelle Windows-platform. Hvor megen betydning de alternative .NET implementationer og værktøjer så får i praksis, må tiden vise.