Hvad er .NET platformen og .NET frameworket?  
Microsofts .NET platform er en paraplybetegnelse for en række standarder (HTTP, HTML, XML, SOAP, WSDL, UDDI, ...), teknologier og produkter (først og fremmest Visual Studio .NET og .NET server produkterne), der samlet udgør en udviklingsplatform - en udviklingsplatform der er Microsofts bud på, hvad den næste generation af applikationer skal baseres på.

Den helt centrale teknologi i .NET platformen er set fra en udviklers synspunkt .NET frameworket, som er en objektorienteret platform for udvikling af først og fremmest Windows- og Web-baserede applikationer, men andre platforme vil givetvis efterhånden komme til.

.NET frameworket understøtter transparent udvikling med og integration mellem flere sprog (p.t. understøtter i størrelsesordenen 30 sprog .NET frameworket). .NET frameworket består dels af en række run-time services, et fælles type system samt et stort klassebibliotek (de såkaldte "base classes"), der samlet stiller en komplet udviklings-og eksekverings-platform til rådighed.

Visual Studio .NET: VB.NET, C#, C++, Jscript

Microsofts udviklingsværktøj Visual Studio .NET indeholder velkendte sprog i nye opdaterede versioner (VB, C++, JScript) samt et nyt sprog C# (et nyt, moderne sprog i C++ familien). Men VS.NET er ikke blot en simpel opgradering af det gamle Visual Studio .NET. For selvom de eksisterende sprog og den overordnede tilgang til udvikling i VS.NET er genkendelige, er der absolut sket mange og væsentlige ændringer og udvidelser.

Den væsentligste ændring er, at sprogene (C++ dog ikke nødvendigvis) baserer sig på fælles faciliteter i .NET frameworket. Det betyder for eksempel for Visual Basics vedkommende, at det langt om længe er blevet ægte objektorienteret, har fået ordentlig understøttelse af tråde og meget, meget mere.

XML og .NET

XML er en vigtig ingrediens i .NET platformen. En ingrediens der dels danner grundstammen i mange af .NETs teknologier dels bruges som grænseflade til .NET teknologier og produkter. Da XML er en i industrien bredt anerkendt og understøttet standard, er det forholdsvis simpelt at lave fleksibel integration mellem .NET og andre XML-baserede framewoks og værktøjer.

Database tilgangen i .NET frameworket (ADO.NET) er eksempelvis i stor udstrækning baseret på XML - både indadtil som repræsentationsform for data og udadtil som integrationsmekanisme.

Internet udvikling

Internet-baseret udvikling er blevet en væsentlig del af mange organisationers strategiske satsninger, men desværre har det været svært og meget ressourcekrævende at lave browser-baserede Internet applikationer, der funktionalitets- og kvalitetsmæssigt har kunnet leve op til, hvad man kender fra traditionelle klient/server applikationer.

Microsoft har med ASP.NET lavet en udviklingsmodel, hvor det i højere grad end tidligere er blevet transparent, hvilken type klient applikationen retter sig imod. Selv om udviklingsmodellen for ASP (Active Server Pages) med .NET frameworket er blevet væsentlig mere moden, er det dog stadig nødvendigt at have viden om Internet teknologier for at kunne lave Internet applikationer af høj kvalitet.

Hvad er resultatet ?

Vi har som udviklere med .NET platformen fået mange nye og avancerede faciliteter, der har resulteret i en mere moden og helstøbt udviklingsplatform for både traditionelle applikationer, men især for internet-baserede applikationer. For at vi kan bruge alle disse nye teknologier og værktøjer, kræver det selvfølgelig, at vi sætter os ind i .NET frameworket, de tilhørende klassebiblioteker og et eller flere af .NET sprogene. Men skal vi have fuldt udbytte af denne nye udviklingsplatform, skal vi også beherske eksempelvis XML og objekt-orientering, som er meget centrale begreber på .NET platformen.

Og endelig skal vi have fundet ud af, hvordan vi egentlig skal benytte alt dette til at skrue rigtige, virkelige applikationer sammen: Hvordan designer man arkitekturer baseret på komponenter og webservices? Hvordan laver man effektiv kodegenbrug? Hvordan sikrer man, at applikationerne er stabile og skalerbare?