En lille geometrisk opgave  
En ikke helt triviel geometrisk opgave