.NET Advancing Quickly on J2EE  

Under overskriften ".NET advancing Quickly on J2EE" bragte SD Times (www.sdtimes.com) den 1. juli 2002 en undersøgelse af hvilke udviklingsplatforme og programmeringssprog, der anvendes samt hvilke forventninger, der er til udbredelsen i anvendelsen af disse på 12 måneders sigt.

Undersøgelsen indbefatter 633 udviklingschefer (development managers) og blev foretaget i begyndelsen af juni 2002. Desværre fortælles der ikke noget om, hvordan deltagerne i undersøgelsen er udvalgt, og det er derfor svært at vurdere, hvorvidt de er repræsentative for softwareudviklende organisationer generelt. Og desværre fremgår de konkrete formuleringer af spørgsmålene heller ikke.

Undersøgelsen gik på dels at få et øjebliksbillede for platforms- og programmeringssprogsanvendelsen ved udvikling af applikationer, dels få et billede af hvilke forventninger virksomhederne har til platforms- og programmeringssprogsanvendelsen ved udvikling af nye applikationer i den kommende 12 måneders periode.

Alle procentangivelser er angivet som andel af det samlede antal deltagere i undersøgelsen.


Blandt de mere interessante resultater til den forventede udvikling kan nævnes,

 • at .NET platformen fordobler sin udbredelse (vokser fra 28,6% til 52,6%), og dermed indhenter Java 2 Standard Edition (J2SE) og Java 2 Enterprise Edition (J2EE) platformene (fra 48,8% til 51,8%).
 • at de klassiske (læs: gamle) versioner af Visual Basic (til og med version 6) mister tærræn (fra 69,7% til 39,4%) og Visual Basic .NET fordobler sin udbredelse (fra 21,8% til 43,4%).
 • at de gamle versioner af Visual C++ mister tærræn (fra 45,5% til 26,8%) og Visual C++ .NET vokser (fra 8,4% til 23,1%).
 • at Visual C# .NET fordobler sin udbredelse (fra 18,8% til 36,7%).
 • at Javas udbredelse som programmeringssprog falder en smule (fra 56,4% til 52,6%).


  Nogle subjektive og på nogle punkter måske nok lidt usikre konklusioner ud fra undersøgelsen i sin helhed kunne være,

 • at .NET på blot 1-1½ år indhenter Java som udviklingsplatform.
 • at udviklere der anvender klassiske versioner af Visual Basic for en stor dels vedkommende skifter til .NET platformen.
 • at når klassiske Visual Basic udviklere skifter gør de det (nok) hovedsagligt til Visual Basic .NET. (*)
 • at mange Visual Basic udviklere i 12 måneders perioden stadig vil benytte klassiske versioner af programmeringssproget.
 • at når klassiske Visual C++ udviklere skifter udviklingsmiljø vælger de fleste Visual C++ .NET. (*) (**)
 • at Visual C# .NET bliver et i almindelighed benyttet programmeringssprog.
 • at alle andre programmeringssprog end Visual Basic, Visual C++ og Visual C# samt Java går en hård tid i møde.
 • at .NET og Java i hvertfald på kort sigt (inden for undersøgelsens 12 måneders sigt) begge vil leve side om side som udbredte udviklingsplatforme.


  Bemærk at undersøgelsen drejer sig om, hvorvidt den enkelte virksomhed benytter et givet produkt (platform eller udviklingsværktøj). Mange virksomheder benytter naturligvis flere produkter og de summerede procentfordelinger overstiger derfor klart 100%.

  (*): Det erkendes, at det måske nok er et par noget forhastede ;^> konklusioner taget udelukkende på grundlag af ændringerne i procentfordelingerne og ikke som burde være tilfældet ud fra konkrete udsagn fra undersøgelsens deltagere.

  (**): Visual C++ .NET (eller version 7 som måske er et i Visual C++'s tilfælde mere retvisende navn ;^) adskiller sig fra Microsofts .NET programmeringssprog, idet man i dette programmeringssprog ikke nødvendigvis laver .NET applikationer, men stadig kan vælge at lave traditionelle win32 applikationer. En hel del af de eksisterende Visual C++ udviklere vil sikkert stadig foretrække at udvikle sådanne traditionelle win32 applikationer og komponenter uanset, at udviklingsværktøjet i stigende grad kommer til at hedde Visual Studio .NET.

  Undersøgelsen belyste en række yderligere forhold, og for de interesserede kan det anbefales at se flere af undersøgelsens resultater og SD Times kommentarer der til.