Microsoft .NET Data Provider for Oracle  

Microsoft har frigivet version 1 af sin Oracle managed provider til ADO.NET.

Provideren forudsætter, at Oracle 8i Release 3 (8.1.7) Client eller senere versioner heraf er installeret, idet provideren baserer sig på Oracle Client Interfaces fra Oracle Client softwaren.

Provideren, hvis namespace ikke overraskende hedder "System.Data.OracleClient", supporterer p.t. ikke distribuerede transaktioner, men Microsoft er (efter eget udsagn ;^) igang med at lave en opdatering, der skal rette dette egentlig ganske alvorlige problem (der selvfølgelig ikke er af den store betydning med mindre man rent faktisk benytter sig af denne mekanisme f.eks. i forbindelse med COM+).

CNET News citerer Microsoft for, at den netop releasede managed provider er 2-3 gange hurtigere end, hvis man benytter den OLE-DB managed provider der som standard følger med i .NET frameworkets klassebibliotek, hvilket - hvis det også holder i praktisk brug - må siges at være en ganske anseelig performance forbedring (se CNET News behandling af nyheden: Microsoft's .Net cozies up to Oracle ).

Download af Microsofts provider til Oracle databaser

Oracle er også selv ved at lave en managed provider til deres databaser. Den kan du læse mere om i vores artikel: "Oracle9i Data Provider for .NET beta 9.2.0.1".


Få en oversigt over essentielle database downloads til .NET.


Addendum:

Microsoft artikel på MSDN:

Using .NET Framework Data Provider for Oracle to Improve .NET Application Performance.Microsoft har lavet en artikel, der beskriver performance forbedringen ved at benytte deres specifikke .NET data provider til Oracle frem for blot at benytte .NET data provideren til OLE DB datasources sammen med en OLE DB provider til Oracle (f.eks. "Microsoft OLE DB provider for Oracle").

Størstedelen af artiklen er en beskrivelse af en benchmark i form af en implementation af Nile 3.0 benchmark applikationen (se Nile .NET 3.0 for SQL Server and Oracle Databases for yderligere information om Nile benchmark applikationen). Resultatet af benchmarken er et ca. dobbelt så stort throughput ved én processor ved brug af den specifikke .NET data provider for Oracle i forhold til brug af den generiske .NET data provider for OLE DB. Performanceforbedringen tilskrives ikke overraskende både elimineringen af COM interoperabilitet (OLE DB er jo en COM baseret teknologi) samt optimeringer rettet specifikt mod Oracles database.

Microsofts artikel kan findes på MSDN:Using .NET Framework Data Provider for Oracle to Improve .NET Application Performance.