XML  
XML er en af de grundlæggende standarder der understøttes og benyttes i .NET. Mange af .NET teknologierne bygger på XML. Det gælder eksempelvis ADO.NET og XML web services.

XML er en W3C standard.
Man kan læse meget mere om selve XML standarden og de mange tilhørende standarder og forslag til standarder på W3C's side om XML.

XLink og XML Base.
Den 27. juni 2001 offentliggjorde W3C to XML standarder (recommendations). Det drejer sig om XML Linking Language (XLink) Version 1.0 (en standard for hyperlinks á la dem man kender fra HTML omend noget mere avancerede) og den i sig selv noget mindre afgørende XML Base, der nok først og fremmest kommer til at fungere som byggesten for andre standarder som f.eks. XLink. En god side at tage udgangspunkt i hvis man vil følge W3Cs arbejde med disse standarder er XML Pointer, XML Base and XML Linking.

Diddier Martin et al: "Professional XML" (Wrox, 2000. ISBN: 1-86-1003-11-0)

En meget omfattende (1169 sider) bog der behandler alt muligt vedr. XML: Basal XML, XML-RPC, SOAP, DOM, SAX, XSL og meget andet. Noget ambitiøs at læse i sin helhed (man skal ihvertfald have god tid), men man får et udmærket udbytte af at læse udvalgte emner. Du kan læse mere om bogen hos Wrox.Microsoft har mange resourcer og informationer vedr. XML.
Først og fremmest har de deres XML Core side, men der er også en del XML andre steder på Microsofts website i forbindelse med de forskellige anvendelser af XML.

Apache Software Foundation
Apache Software Foundation har en række forskellige XML projekter, der kan nås via siden Apache XML Project.

XML-Zone
XML-Zone er XML sektionen på Development Exchange.