ASP.NET Web Matrix lanceret  

Den 17. juni 2002 lancerede Microsoft et nyt gratis udviklingsværktøj til ASP.NET baseret udvikling.

Web Matrix består af en række værktøjer og faciliteter, der retter sig specifikt mod ASP.NET baseret udvikling.

  • Designer til web baseret user interface.
  • Understøttelse af Microsoft SQL Server og MSDE i forbindelse med vedligehold af database strukturer og data.
  • Konstruktion såvel som brug af XML web services.
  • Udvikling af mobile applikationer ved brug af Mobile Internet Toolkit.
  • Der medfølger en web server til brug i udviklingen. Man behøver altså ikke Internet Information Server i udviklingssituationen - men da den medfølgende web server kun håndterer lokale kald, er IIS til gengæld nødvendig i forbindelse med afviklingen af de færdige ASP.NET applikationer.
  • Integration til online fora, nyhedsgrupper og komponentbiblioteker.
Web Matrix må (hvis man da ser bort fra Notepad ;^) med sine 2.5 MB (ud fra en download på 1.2 MB) være et af de mindste udviklingsværktøjer Microsoft har lanceret i meget lang tid.

Det minder først og fremmest om en begrænset version af Visual Studio .NET. Men værktøjet er et selvstændigt værktøj - og dets selvstændighed skinner da også i gennem ved, at en hel del af faciliteterne fungerer lidt anderledes, end man er vant til fra VS.NET.

Qua dets meget lave pris (det er jo gratis ;^) kan man nok næsten gætte sig til, at det specielt retter sig mod private hobbybrugere. Og det vil pga. dets begrænsede funktionalitet nok næppe være en egentlig konkurrent til Visual Studio .NET (Microsofts udviklingsværktøj rettet mod det professionelle marked). Men det er da specielt interessant, at Web Matrix ikke blot er en simpel delmængde af Visual Studio .NET, men at udviklingsteamet rent faktisk har ændret og udvidet nogle af værktøjerne i forhold til, hvordan man kender dem fra VS.NET. Hvem ved - måske kommer ASP.NET Web Matrix til på nogle punkter at virke som inspirationskilde og prototypelegeplads for faciliteter i kommende versioner af Visual Studio .NET.

ASP.NET Web Matrix kan downloades på Web Matrix siden på asp.net (Microsofts site for ASP.NET udvikling). Her kan du også finde dokumentation, en walkthrough, screenshots osv.