.Henrik


19. aug 2007 19:46

På http://msdn2.microsoft.com/en-US/library/aa480226.aspx kan man læse om Windows Presentation Foundation Data Binding. Man kan også se noget ret anderledes VB kode (helt kompilerbar er den næppe - heller ikke VS2008):

Dim theTable As DataTable = New DataTable()
String connString = ConfigurationManager.ConnectionStrings("Northwind").ConnectionString
String query = "SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, HireDate, Photo " + _
               " FROM Employees"

' Fill the Set with the data
Using conn as New SqlConnection(connString))
  Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(query,conn)
  da.Fill(theTable)
End Using

Sådan går det, når man oversætter fra det ene sprog til det andet uden at smide resultatet igennem en kompiler. Det rammer også mig regelmæssigt, når jeg tror, at jeg kan lave 100% korrekt kode på PowerPoint slides. Længe leve dovenskaben - suk...Abonnér på mit RSS feed.   Læs også de øvrige indlæg i denne Blog.