Eifos Calculus  

Calculus er en slags lommeregner, der kan integreres i din applikation når der er brug for at slutbrugeren kan indtaste formler som skal kunne syntaks checkes og beregnes.

Der følger en Windows Forms kontrol med Calculus, sekvensen herunder illustrerer hvordan denne kontrol giver umiddelbar feedback, når brugeren indtaster en formel. Er der fejl i formlen, så angives fejlen, ellers beregnes udtrykket.

I sekvensen herunder benyttes kun de indbyggede funktioner (som svarer til funktionerne, der findes i System.Math klassen i .NET frameworket).

Straks der tastes noget checker Calculus udtrykket, og giver i dette tilfælde en fejl, fordi der ikke i Calculus er foruddefineret en variable s.
Når udtrykket er korrekt så beregnes værdien af udtrykket.
Et lidt større regnestykke. Calculus kan håndtere meget store udtryk uden problemer.

Eksempel 1 - Brug af den medfølgende Calculus Windows Forms kontrol

Calculus er meget fleksibel; det er let at slå standard funktionerne fra eller at erklære egne funktioner og variable. Er egne funktioner og variabel først erklæret så valideres de på samme vis som standardfunktionerne.

Programmisk tilgang til Eifos Calculus

Calculus kan bruges via den medfølgende Windows Form control, men kan selvfølgelig også tilgåes programmatisk

  Dim evaluator As New Captator.Eifos.Calculus.Calculator(Calculator.TypeDef.AsDouble)
  Dim valError As New Captator.Eifos.Calculus.Calculator.ValidationError()
  Dim result As Double

  If evaluator.ValidateExpression("100 + 2", valError) Then
   result = evaluator.CalculateDoubleResult(valError)
  End If

Eksempel 2 - Programmisk brug af Calculus, validering og efterfølgende resultatberegning

I Calculus kan egne variable og funktioner erklæres. Der er også muligt at lade et udtryk indgå som en funktion i et andet udtryk. Calculus er meget fleksibilitet, men skulle der alligevel være behov for udvidelser, så tilpasser vi gerne komponenten til netop jeres behov.

Kontakt Captator for yderligere informationer

Kontakt Captator for yderligere information om Calculus: info@captator.dk.