TERMplus System  

Har din virksomhed brug for at kunne systematisere og registrere de begreber og fagudtryk, der benyttes internt i din virksomhed?
Vil du sikre en konsistent sprogbrug i kontakten til kunder og leverandører?
Producerer din virksomhed dokumenter med mange fagspecifikke ord og vendinger, for eksempel brugervejledninger eller salgsmateriale?
Oversætter din virksomhed fagspecifikke dokumenter til andre sprog?
Så er TERMplus System lige det værktøj, du har brug for!

 

TERMplus logo

 

TERMplus System gør det nemt at opnå en effektiv tekstproduktion af høj kvalitet, idet systemet tilbyder rige muligheder for at organisere termer og begreber på baggrund af sprog, fagområde, virksomhedsspecifikke klassifikationer og meget andet.

Ved at samle din virksomheds sproglige viden i TERMplus System opnår du en lang række fordele, når der skal laves dokumenter med ensartet og konsistent ordlyd, uanset hvilken medarbejder der udarbejder dokumentet.

For oversætteren vil TERMplus System gøre det til en leg at oversætte tekster med fagspecifikt indhold, da der er mulighed for at have flere forskellige alternative oversættelser for et ord. Ud for hvert ord kan du angive den faggruppe, ordet med tilhørende oversættelser hører ind under. Dermed er det nemt at undgå fejlagtige oversættelser i situationer, hvor et ord eller en sætning kan oversættes på flere forskellige måder.

Ved at registrere den korrekte oversættelse i TERMplus System kan alle i din virksomhed let se, hvilken oversættelse der skal benyttes. Dette giver et ensartet og professionelt udtryk i virksomhedens dokumenter, hvilket i sig selv er en fordel for dine kunder og leverandører, da den konsistente ordlyd minimerer risikoen for tvivl om betydningen.

 

Nogle fordele ved TERMplus System er: at du opnår effektiv tekst produktion, høj kvalitet, samler den sproglige viden og får et ensartet og professionelt udtryk i dokumenter

 

TERMplus System er baseret på en central database, hvor din virksomhed kan oprette en eller flere termbaser, som kan indeholde al den sproglige viden og erfaring, som din virksomhed har tilegnet sig gennem tiden. Denne centralisering gør det lettere for medarbejdere at få adgang til den sproglige viden  og forhindrer, at viden går tabt, hvis en medarbejder forlader virksomheden.

TERMplus System giver mulighed for, at du kan knytte en række uddybende oplysninger til de enkelte begreber. Der kan knyttes kommentarer til begrebet, og der er mulighed for at angive dets validitet i en given sammenhæng. For at skabe større sikkerhed for begrebets validitet har du desuden mulighed for at angive en kilde, hvori begrebet og dets anvendelse forekommer. Dette kan for eksempel være uddrag af en bog, en artikel eller et website, der benytter begrebet på en måde, der gør det muligt for dig at se, om det valgte begreb matcher den betydning, du ønsker i dit dokument.

Du kan også vedhæfte dokumenter, lydklip, filmklip og andre filer med uddybende indhold til det enkelte begreb. Disse vedhæftede dokumenter kan indeholde værdifulde eksempler på brug, illustrationer af konkrete begreber og meget andet. Da disse vedhæftede dokumenter bliver opbevaret centralt i TERMplus Systems database, er de tilgængelige for alle dine medarbejdere og kan derved hjælpe med at opretholde en fælles sproglig standard i din virksomhed.

Ved hjælp af TERMplus System er det muligt for alle dine medarbejdere at søge efter begreber i din virksomheds termbase ved hjælp af en almindelig Internetbrowser.
Det sikrer, at alle din virksomheds medarbejdere har adgang til systemet, uanset hvor de er placeret, og at den sproglige viden, din virksomhed har indsamlet, er lige ved hånden, når der er brug for den.

 

TERMplus System er både begrebsordbog, oversættelsesværktøj og sprogstyringsprogram

For kunne sætte brugeres forskellige behov i centrum består TERMPlus System af tre separate moduler, der på hvert sit område tilbyder nyttig og målrettet funktionalitet på en let tilgængelig og intuitiv måde. De tre moduler supplerer hinanden og giver tilsammen et fleksibelt og stærkt system, der altid er lige ved hånden, og som let og elegant kan integreres i din virksomhed.

 

TERMplus Manager
Grundstenen i TERMplus System er TERMplus Manager. Det er et avanceret og fleksibelt værktøj, der benyttes til administration og vedligeholdelse af din virksomheds begreber og benævnelser på forskellige sprog. Du kan med TERMplus Manager foretage søgninger i din virksomheds termbase, og får du brug for at foretage en avanceret søgning, er der indbygget en editor, hvor du kan opstille meget præcise og detaljerede søgekriterier. Ønsker du at gemme og genbruge de avancerede søgninger, er der naturligvis også mulighed for det.

TERMplus Manager holder styr på din virksomheds terminologi

TERMplus Manager viser søgeresultaterne i en let overskuelig liste, hvor kun de vigtigste oplysninger er vist, og supplerer desuden med en detaljevisning, hvor du kan se detaljer for hver af termerne på de forskellige sprog. For overskuelighedens skyld er der anvendt forskellige farver for de enkelte sprog. For at gøre denne detaljevisning så fleksibel som muligt har du desuden mulighed for at definere, hvilke detaljer du ønsker at se i detaljevisningen.

TERMplus Manager er et alsidigt og effektivt program til håndtering af begrebsordbøger og termbaser

Ønsker du at ændre eller tilføje oplysninger om en term, er denne mulighed kun et enkelt klik borte. Det indbyggede redigeringsværktøj giver mulighed for let at indtaste og gemme relevante oplysninger for en term.

TERMplus Web

Med det web-baserede opslagsværk TERMplus Web får alle medarbejdere adgang til al den sproglige viden, din virksomhed benytter. Det eneste, som medarbejderne har brug for for at få adgang til termbasen, er en computer med adgang til Internet  eller Intranet..

TERMplus Web overflødiggør behovet for at installere TERMplus Manager på computerne hos de medarbejdere, der udelukkende har behov for at kunne slå op i din virksomheds termbase, men ikke har behov for at kunne ændre eller tilføje termer.

Alle de oplysninger, der vises i TERMplus Manager, bliver også vist i TERMplus Web. Ud fra kommentarer, klassifikationer, kilder og vedhæftede dokumenter har du derfor mulighed for at danne dig et solidt overblik  over, hvilken term der skal bruges i en given sammenhæng.

Ved hjælp af TERMplus web, er det muligt at lave opslag i begrebsordbogen fra en web-browser

TERMplus Web er med til at sikre en ensartet sprogbrug i hele din virksomhed og gør TERMplus System til et let tilgængeligt værktøj, uanset hvor du befinder dig.

TERMplus Word
Oversættere og dokumentforfattere vil sætte pris på dette plug-in til Microsoft Word. Det tilbyder gode faciliteter til at effektivisere oversættelser og tekster direkte fra Word.
Ved ganske enkelt at markere et ord eller en sætning i dit Microsoft Word-dokument får du med TERMplus Word mulighed for at se, hvilken ordlyd der lever op til den standard, der anvendes i netop din virksomhed, og indsætte den korrekte formulering direkte i dit dokument. Også her har du mulighed for at se uddybende detaljer for den enkelte term.
Det er muligt at søge efter og erstatte med både synonymer og oversættelser.

TERMplus Word er et effektivt Microsoft Word plugin, der gør det muligt at oprette og finde og søge termer i begrebsordbogen. For oversætteren vil TERMplus Word give hurtig adgang til den rigtige terminologi

Finder du ikke en egnet oversættelse eller alternativt term, får du mulighed for at komme med et forslag til den term, der fremover skal benyttes. Dette gør det nemt for oversættere at bidrage med forslag til formuleringer og synonymer til din virksomheds termbase. Det er slut med at skifte frem og tilbage mellem flere programmer - nu kan det hele styres direkte fra Microsoft Word.

Rapporter
TERMplus System giver dig mulighed for at udskrive lister med relevante termer på baggrund af en søgning. Du kan vælge mellem flere forskellige rapporttyper - fra helt simple lister til mere komplekse rapporter med detaljerede oplysninger om de enkelte termer.

Integration Til WordFast
Hvis du er bruger af oversættelsesværktøjet Wordfast, vil du sætte pris på de enestående muligheder, TERMplus System giver for at eksportere din virksomheds termbase til Wordfast. Herefter kan du benytte din termbase i Wordfast på samme måde som, hvis du selv havde opbygget den inde fra Wordfast.

Sådan fungerer det
TERMplus System er bygget op omkring en databasestruktur, der indeholder en eller flere termbaser. Disse termbaser kan sammenlignes med ordbøger, der indeholder din virksomheds sproglige viden.
En termbase er ikke opbygget som en almindelig ordbog, hvor du slår op på et ord, og ser, hvilke oversættelser og betydninger der findes for dette ord. Derimod er termbaserne baseret på definitionen af begreber med tilhørende termer og benævnelser på forskellige sprog.

Opbygningen af et sådant begreb kan ses her:

Opbygning af et koncept, i en termbaseret ordbog

Et begreb har en klassifikation, der angiver, i hvilken faglig sammenhæng det skal benyttes. Det kan derudover have en eller flere termer. For hver af disse termer kan der tilknyttes en lang række detaljerede oplysninger om brugen af termen, og hvad den dækker over. Dette hjælper til at præcisere nøjagtigt, hvilken term du skal anvende.

Hver term har, ud over selve definitionen, en forklaring tilknyttet, som du kan benytte til at give uddybende informationer om begrebet. Ligeledes er det muligt at angive en kilde for begrebet samt begrebets validitet. Validiteten gør det muligt at angive en gyldighed på termen. Det vil sige, at det er muligt at præcisere, med hvor høj grad af sikkerhed den pågældende term kan anvendes. Jo højere validitet, jo større sikkerhed for at termen er den korrekte at anvende.
Disse informationer hjælper dig med at vurdere, hvilke begreber du skal benytte i den aktuelle situation.

Udviklet i samarbejde med sprogeksperter
TERMplus System er udviklet i samarbejde med Termplus ApS, et firma der har stor erfaring med indsamling af sproglig viden i virksomheder, oversættelsesværktøjer og fagsprog. Firmaets medarbejdere er professionelle sprogeksperter og oversættere, der yder konsulentydelser til virksomheder, der ønsker at højne kvaliteten af tekstproduktioner, eller som har et ønske om at indsamle virksomhedens sproglige viden i sprogteknologiske værktøjer og gøre denne viden tilgængelig for virksomhedens medarbejdere.

Termplus ApS har stået for udviklingen af de første udgaver af TERMplus System, op til version 4.5, og har derfor mange erfaringer med brugen af TERMplus System i danske virksomheder. Denne erfaring har resulteret i en meget stor forståelse for, i hvilke situationer TERMplus System bør benyttes, samt i udviklingen af et system, der afspejler de behov, Termplus ApS igennem årene har afdækket hos brugerne.

Termplus ApS’ løbende bidrag til udviklingen betyder, at TERMplus Systems funktionalitet afspejler de krav, der stilles inden for tekstproduktion og anden skriftlig kommunikation, ligesom det har sikret, at den daglige brug af systemet er nem og overskuelig, samtidig med at det er avanceret nok til at dække alles behov.

Udnytter den seneste teknologi
TERMplus System er udviklet med den nyeste udgave af Microsofts .NET framework, version 2.0. Dette betyder, at du får et helt moderne og tidssvarende system med fremtidssikring, masser af avancerede funktioner og høj ydeevne.

TERMplus System benytter en central Microsoft SQL server database. Denne database har bred udbredelse i erhvervslivet og giver stor driftsikkerhed. Til små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, der ikke har brug for en database, som kan håndtere mange samtidige brugere, er der mulighed for at installere den gratis Microsoft Database Engine på en lokal maskine

Skræddersyede tilpasninger

Captator tilbyder individuelle tilpasninger af TERMplus System, således at systemet passer til lige nøjagtigt de behov, I har. Benytter I allerede yderligere tekst- og oversættelsesværktøjer i din virksomhed, kan Captator tilbyde at lave integration mellem disse værktøjer og TERMplus System, således at alle jeres sprogværktøjer kan indgå i en samlet løsning. Det kunne for eksempel være integration til andre tekstbehandlingsprogrammer og Content Management Systemer, på samme måde som TERMplus Word integrerer til Microsoft Word. Har I behov for understøttelse af yderligere sprog, end de der allerede er indbygget i TERMplus System, kan vi også hjælpe med det.
Captator tilbyder endvidere hjælp til at integrere TERMplus Web i din virksomheds eksisterende intranet, eller tilpasning af udseendet af TERMplus Web, således at det passer til netop jeres virksomheds profil.
Har I behov for eksempelvis skræddersyede rapporter, med specifikt indhold og udseende, kan Captator også tilbyde at udvikle sådanne for jer.

 

Featureliste

TERMplus System tilbyder en lang række nyttige funktioner, uanset om du er nybegynder eller erfaren, oversætter eller tekstforfatter. Systemets grafiske grænseflade er udformet til at være så simpel som muligt, men så avanceret som nødvendigt.
TERMplus Systems essentielle features er listet herunder:


 

TERMplus System tilbyder mange avancerede features, for brugere af begrebsordbøger, oversættelsesværktøjer og dokumentgenerering. Saml din virksomheds sproglige viden ét sted

 

Kontakt

Ønsker du at forhøre dig nærmere om programlicenser, tilpasninger eller dine muligheder for at integrere og drage fordel af TERMplus System i netop DIN virksomhed, er du velkommen til at kontakte Captator:

Kontakt Captator for at opnå effektiv dokumentgenerering og oversættelser med det samme