.Henrik


23. maj 2004 09:30

Så er TechEd 2004 startet. Denne gang er San Diego valgt som udgangspunkt for, hvad der bliver årets hovedkonference fra Microsofts side af. Konferencen er da også fuldstændigt udsolgt med mere end 11.000 deltagere.

Sidst jeg var med til TechEd var helt tilbage i 1997. Dengang fandt jeg, at TechEd var alt for meget rettet mod drift af IT-systemer og alt for lidt rettet mod min hovedinteresse: softwareudvikling. Så i de mellemliggende år har jeg foretrukket at deltage på bl.a. PDC, som specielt i sommeren 2000 var en helt fantastisk oplevelse (PDC 2000 var konferencen, hvor Microsoft for alvor offentliggjorde .NET platformen i dets fulde omfang; indtil da var det kun overfladiske informationer, der var kommet frem om .NET). PDC er desuden en konference, der retter sig mod fremtidige teknologier og produkter. Da nogle af de berørte teknologier har en forholdsvis lang tidshorisont kan man faktisk ikke forvente, at alt, hvad der bliver vist frem på PDC-konferencerne, bliver til endelige produkter. Eftersom det fremadrettede fokus for PDC konferencerne passer ganske udmærket ind i mine interesser og i mit daglige arbejde, kan det så måske godt undre, at jeg i år deltager på TechEd. Det er der to primære grunde til: Dels bliver der (desværre) ikke afholdt en PDC konference hvert år. Grunden hertil er den simple, at det ikke er hvert år, der er tilstrækkeligt med nye (læs: kommende/fremtidige) teknologier og produkter til, at det berettiger til afholdelse af en PDC konference. Dels har TechEd ændret sig en del, siden jeg sidst deltog tilbage i 1997: I dag er der et langt større udvikler fokus end tidligere, og der deltager nu lige mange udviklere (38%) og driftsfolk (37%).
Selvom jeg normalt absolut foretrækker de fremadrettede emner, kan manglen på de helt store .NET framework og Visual Studio nyheder måske lige frem vise sig at være en fordel for mig, idet jeg dermed har chancen for at få set på nogle af de andre Microsoft produkter, samt måske høre lidt om de mere eksotiske hjørner af .NET platformen - hjørner som jeg her og nu ikke nødvendigvis har et reelt og praktisk anvendeligt behov for viden om, men som måske alligevel kan vise sig at være nice-to-know i forbindelse med kunderådgivning, undervisning og lign.

I dag søndag deltog jeg i et lukket strategimøde for Regional Directors. På sådanne strategidage diskuterer vi først og fremmest Microsofts fremtidige strategier i forbindelse med formidling af indholdet af kommende lanceringer og produktfrigivelser. Selvom sådanne strategidage ikke først og fremmest har et teknisk tilsnit, er det alligevel yderst spændende at diskutere Microsofts nye tiltag overfor udviklere, med de selv samme folk hos Microsoft, som har dette arbejde som deres ansvarsområde - formidling, undervisning, mentoring og rådgivning er trods alt en væsentlig del af det, jeg foretager mig til daglig, og tidlig viden om hvilken retning Microsofts produkter og teknologier bevæger sig i, og hvad der er Microsofts kommende fokusområder er af uvuderlig betydning for mig i mit daglige arbejde. Denne gang var strategidagen iøvrigt specielt spændende, fordi der deltog flere af de for udviklere relevante produktgrupper – jeg glæder mig utroligt meget til i den kommende tid at få endnu tættere relationer til disse produktgrupper omkring fastlæggelse af features og lign.

Dagen startede iøvrigt med en lidt pudsig oplevelse. Da jeg skulle checke ind på TechEd konferencen, stod jeg ganske vist på deltagerlisten, men man kunne ikke umiddelbart finde mit badge (et lille plastikkort med mit person- og firmanavn). En sådan situation var Microsoft naturligvis ikke uforberedt på, og man printede blot et nyt kort ud - eller rettere sagt så forsøgte man uden held at udprinte kortet hele tre gange. Til sidst stod der tre ansatte (samt undertegnede) og undrede sig over, hvad der var egentligt skete med de udskrevne kort, men en tilkaldt specialist kom til sidst op med en teori: Måske havde det noget med et specialtegn i mit navn at gøre. Da deltagerne selv angiver teksten, der bliver trykt på plastickortet, havde jeg nemlig med sædvanlig frækhed (læs: hybris) skrevet ".Henrik Lykke Nielsen, Captator". Mens Microsoft personalet helt sikkert undrede sig over, hvem der dog finder på at give deres børn et navn med specialkarakterer (jeg opgav ret hurtigt at forklare det administrative personale, hvad punktummet betød), undrer jeg mig til gengæld stadig over, hvem der dog nu til dags kan finde på at lave software, der - om jeg så må sige - ikke er dot-kompatibelt. Hvad der var sket, hvis jeg havde føjet "de danske .NET eksperter" til fimanavnet, tør jeg slet ikke tænke på...Abonnér på mit RSS feed.   Læs også de øvrige indlæg i denne Blog.