Nyheder


20. maj 2008 11:18

Captator afholder kurser og foredrag i Microsofts Entity Framework.

Microsofts ADO.NET Entity Framework har som primær opgave at hjælpe til med mapning af data mellem en database og en tilhørende objektmodel. Blandt emnerne, der vil blive behandlet, er Entity Frameworkets grundbegreber, mapning mellem database og objektmodel, værktøjsunderstøttelse i Visual Studio og LINQ understøttelse i form af LINQ to Entities.

I listeform indbefatter de mulige emner blandt andet:

 • Entity data modellen (EDM)
 • Entity Client
 • Entity SQL
 • Object Services
 • LINQ to Entities
 • Loading af associerede objekter
 • Manipulation af data & SaveChanges
 • Komplekse typer
 • Nedarvning
 • Entities i WCF baserede scenarier
 • Entity Frameworket i flerlagsarkitekturer

Alt efter kursisternes forudgående viden kan kurset med fordel kombineres med en dybtgående gennemgang af delegates, anonyme metoder, lambda expressions og Language INtegrated Query (LINQ).

Captator afholder også et foredrag med en introduktion til Microsofts Entity Framework.

Læs mere om vore kurser og se vores samlede oversigt over kursusemner på siden Skræddersyede .NET kurser.Abonnér på mit RSS feed.   Læs også de øvrige indlæg i denne Blog.