Nyheder


5. maj 2011 14:14 |

Du kan nu downloade Captators kode standard for C# og VB.NET kode. Du kan finde linket til kode standarden og et par kommentarer dertil på .Henriks blog: Code standard for C# and VB.NET.
21. jan 2011 16:41 |

Captator er per den 15. januar 2011 blevet Microsoft Silverlight Partner.

Vores øgede engagement i Silverlight udvikling har gjort det relevant for os at blive Microsoft Silverlight Partner.

Captator beskæftiger sig med alle aspekter af Silverlight udvikling, men har dog mest fokus mod de såkaldte line-of-business scenarier idet vi har udviklet et framework til udvikling af Silverlight baserede line-of-business systemer.

Frameworket stiller blandt andet følgende funktioner til rådighed:

 • Multitenancy (understøtter flere forskellige modeller)
 • Fleksibel login administration, autentifikation og autorisation
 • Fuld historikhåndtering
 • Fuld logning af alle requests, databasekald, exceptions etc.
 • Internationalisering af brugergrænseflde såvel som data
 • Integration af Microsoft Reporting Services
 • Up- og download af filer18. mar 2010 11:33 |

Næste version af Visual Studio nærmer sig sin release, og vi vil i dette foredrag se nærmere på et udvalg af de nyheder, der gemmer sig i Visual Studio 2010, sprognyhederne og den nye version 4 af det tilhørende framework. Nyhederne omfatter både helt nye features i Visual Studio 2010 og version 4 af .NET frameworket, men også en lang række udvidelser af de eksisterende funktionaliteter.

Indhold:

 • Nye sprog features i C# 4.0 og/eller VB 10.0
 • Nye Visual Studio features
 • Diverse framework nyheder herunder en kort introduktion til Task Parallel Library

Foredraget retter sig mod eksisterende .NET udviklere.

Læs mere om vore kurser og se vores samlede oversigt over kursusemner på siden Skræddersyede .NET kurser.
20. maj 2008 11:18 |

Captator afholder kurser og foredrag i Microsofts Entity Framework.

Microsofts ADO.NET Entity Framework har som primær opgave at hjælpe til med mapning af data mellem en database og en tilhørende objektmodel. Blandt emnerne, der vil blive behandlet, er Entity Frameworkets grundbegreber, mapning mellem database og objektmodel, værktøjsunderstøttelse i Visual Studio og LINQ understøttelse i form af LINQ to Entities.

I listeform indbefatter de mulige emner blandt andet:

 • Entity data modellen (EDM)
 • Entity Client
 • Entity SQL
 • Object Services
 • LINQ to Entities
 • Loading af associerede objekter
 • Manipulation af data & SaveChanges
 • Komplekse typer
 • Nedarvning
 • Entities i WCF baserede scenarier
 • Entity Frameworket i flerlagsarkitekturer

Alt efter kursisternes forudgående viden kan kurset med fordel kombineres med en dybtgående gennemgang af delegates, anonyme metoder, lambda expressions og Language INtegrated Query (LINQ).

Captator afholder også et foredrag med en introduktion til Microsofts Entity Framework.

Læs mere om vore kurser og se vores samlede oversigt over kursusemner på siden Skræddersyede .NET kurser.
15. jan 2008 13:27 |

Captator afholder kurser i .NET 3.5 og Visual Studio 2008.

Dels er Captators eksisterende kursusmoduler blevet opdateret med nyhederne fra Visual Studio 2008 og version 3.5 af .NET frameworket, dels har vi tilføjet følgende kursusmoduler, der er specifikt rettet mod VS 2008 og .NET 3.5.

 • Windows Communication Foundation (WCF)
  Som en del af version 3.5 af .NET frameworket er WCF en generel model, der gør det muligt med et og samme meget fleksible API at implementere kommunikationsløsninger baseret på mange forskellige teknologier og protokoller. WCF bør eksempelvis i langt de fleste scenarier bruges frem for .NET platformens ASMX-fils baserede værktøjer til implementation af XML web services.
 • Language INtegrated Query (LINQ)
  LINQ  teknologien har det overordnede mål at give udviklerne en ny måde at tilgå og manipulere data på - såvel data i simple objekter, som data i eksempelvis databaser, DataSets og XML dokumenter.
 • Nyheder i Visual Studio 2008 / version 3.5 af .NET frameworket
  Forudsætter at kursisterne er erfarne udviklere på version 2.0 (Visual Studio 2005) af .NET frameworket.

Læs mere om vore kursuer og se vores samlede oversigt over kursusemner på siden Skræddersyede .NET kurser.
15. jan 2008 13:27 |

Captator afholder kurser i Windows Presentation Foundation (WPF).

Captator har udviklet et dybtgående kursus i Windows Presentation Foundation.

Emnerne der dækkes i det fulde fire-dages kursus omfatter:

 • Introduktion
 • XAML
 • Introduktion til værktøjer
 • Fundamentals
 • Resources, styles og triggers
 • Layout og kontroller
 • Databinding
 • 2D grafik
 • Dokumenter og udskrift
 • Animationer, lyd og video
 • 3D grafik

Captator afholder også et foredrag med en introduktion til Windows Presentation Foundation.

Læs mere om vore kurser og se vores samlede oversigt over kursusemner på siden Skræddersyede .NET kurser.Abonnér på mit RSS feed.