Nyheder


21. jan 2011 16:41

Captator er per den 15. januar 2011 blevet Microsoft Silverlight Partner.

Vores øgede engagement i Silverlight udvikling har gjort det relevant for os at blive Microsoft Silverlight Partner.

Captator beskæftiger sig med alle aspekter af Silverlight udvikling, men har dog mest fokus mod de såkaldte line-of-business scenarier idet vi har udviklet et framework til udvikling af Silverlight baserede line-of-business systemer.

Frameworket stiller blandt andet følgende funktioner til rådighed:

  • Multitenancy (understøtter flere forskellige modeller)
  • Fleksibel login administration, autentifikation og autorisation
  • Fuld historikhåndtering
  • Fuld logning af alle requests, databasekald, exceptions etc.
  • Internationalisering af brugergrænseflde såvel som data
  • Integration af Microsoft Reporting Services
  • Up- og download af filer


Abonnér på mit RSS feed.   Læs også de øvrige indlæg i denne Blog.