VB-erfa den 20. marts 2003  

.Henrik fortalte om .NET's komponentmodel på Visual Basic Brugergruppemøde hos Teknologisk Institut Tåstrup den 20. marts 2003

Introduktion til .NET's komponentmodel 

ved Henrik Lykke Nielsen, Captator
.NETs komponentmodel er en helt central del af .NET frameworket og har betydning for mange forskellige dele af dets funktionalitet. Dette indlæg vil dels give en introduktion til .NETs komponentmodel, dels beskrive dens betydning i forbindelse med installation/deployering samt sikkerhedsmæssige aspekter, der er relevante i forbindelse hermed. Indlægget vil endvidere beskæftige sig med mulige scenarier for dynamisk deployering af applikationer.