OO/UML erfagruppe den 26. september 2002  

Captator var med i en paneldiskussion om "Fremtidens IT-platform" på Teknologisk Institut's OO/UML erfagruppemøde den 26. september 2002 i Århus.

Diskussion om fremtidens IT platform
ved Thomas Sonne Olesen, Teknologisk Institut
Henrik Lykke Nielsen og Carsten Juel Andersen, Captator
Ralf Mattethat,Teknologisk institut


De nye IT softwareplatforme som Javas J2EE teknologi fra Sun, IBM, Oracle, Bea m.fl. samt .NET fra Microsoft markedsføres kraftigt og mange danske firmaer står nu overfor at skulle træffe et strategisk og teknologisk valg, om hvilken platform der fremover skal understøtte integrationen mellem gamle og nye IT systemer.
Hvilke teknologier bygger de nye platforme på? Hvilke services kan de tilbyde og hvilke 
fordele får virksomhederne ved at indføre en sådan teknologi? Hvad betyder det teknisk og organisatorisk i virksomheden? Dette sidste spørgsmål er specielt relevant, da platformene udover at stille en teknologi til rådighed også indebærer, at medarbejderne nu skal tænke i objekter og distribuerede komponenter.