Compuwares .NET Developer Camp  

Compuware gentager successen fra april med halvdags arrangementet ".NET Developer Camp". .Henrik deltager også i denne omgang med indlægget "Best-practices for .NET udvikling".

Tilmelding og yderligere informationer om arrangementet kan du finde på Compuware Danmarks website.

Best practices for .NET udvikling

.NET platformen er en omfattende og avanceret platform for udvikling af fremtidens applikationer. Skal man have success med .NET baseret udvikling, kræver det dog stadig, at man gør sig umage for at lave velstrukturerede applikationer baseret på en god og stabil arkitektur. Indlægget vil beskrive de vigtigste elementer, der skal håndteres, hvis man ønsker at få success med .NET baseret udvikling. Endvidere vil indlægget give en introduktion til best-practices for, hvordan .NET baserede arkitekturer, kan skrues sammen, så der opnåes effektiv udvikling og vedligehold samt maksimal genbrug.