LogOn Web Day on "Web Services, Java and XML"  

Den 18. september 2003 afholdes konferencen LogOn Web Day on "Web Services, Java and XML" i København. På konferencen afholder .Henrik en 3½ timers tutorial med titlen "Developing enterprise solutions using the Microsoft .NET Framework".

Indholdet af .Henriks tutorial bliver en gennemgang af .NET frameworket og Visual Studio .NET med hovedvægten på de elementer af disse, der er af størst betydning for den praktiske udvikling af professionelle applikationer og løsninger. Tutorial'en forudsætter ingen forhåndsviden om .NET.

Der vil blive fokuseret på, hvordan man udnytter .NET teknologierne og værktøjerne til at opnå hurtig udvikling, en høj grad af genbrug samt fleksible og letvedligeholdbare arkitekturer.

Du kan finde yderligere oplysninger om konferencen på LogOn Web Day Copenhagen 2003.