Captators .Henrik holdt indlæg om "smart clients" på Mød Microsoft 29. og 30. marts 2004  

.Henrik var blandt talerne på "Mød Microsoft" dagene i både Århus den 29. marts og i København den 30. marts.

Emnet "smart clients" havde fået tildelt sit eget spor - et spor som Captators .Henrik Lykke Nielsen samt Microsoft Danmarks Jørgen Thyme sammen holdt indlægene på.

Du kan her nedenfor downloade materiale og slides fra arrangementet. Der er endvidere fra Microsofts side planer om at stille en video-optagelse af arrangementet til rådighed online. Hvis det sker, vil den også blive tilgængeligt fra denne side.
 

.Henrik: "Developing Smart Client Applications"

Motivation for og definition af begrebet "smart-clients" samt beskrivelse af strukturen af user interfaces her under beskrivelse og demonstration nogle design patterns der er specielt velegnede i implementationen af user interfaces.

Download .Henriks præsentation om udvikling af smart clients

Download koden til demoapplikationen IssueVision (lavet i VB.NET)

Download koden til demoapplikationen IssueVision (lavet i C#.NET)

Bemærk at jeg ikke har testet disse installationer af IssueVision indgående - brug af dem er naturligvis på eget ansvar ;^) 


Jørgen Thyme: "Securing Smart Client Applications"

Dels en beskrivelse af hvad man skal overveje omkring sikkerhed i forbindelse med implementering af smart clients, dels en beskrivelse af sikkerhedsrelaterede teknologier i .NET.

Download Jørgen Thymes præsentation om sikkerhed i forbindelse med smart clients


Jørgen Thyme: "Data Access in Smart Client Applications"

Beskrivelse af hvordan man i en smart client kan håndtere database-tilgang, lagre data off-line og endelig synkronisere med det centrale datastore.

Download Jørgen Thymes præsentation om datatilgang i forbindelse med smart clients


.Henrik: "Deploying Smart Client Applications"

Beskrivelse af muligheder for at installere .NET baserede applikationer samt selve .NET frameworket, samt om muligt endnu vigtigere en beskrivelse af, hvordan man automatisk kan holde en allerede installeret .NET applikation opdateret med de nyeste ændringer og udvidelser i funktionalitet. Indlæget beskriver endvidere, hvorledes konfiguration af sikkerhedspolicies foretages på klienten både manuelt så vel som automatiseret.

Download .Henriks præsentation om installation og opdatering af smart clients