.Henrik og Carsten holdte begge indlæg på "Mød Microsoft" 6. og 7. oktober 2004.  

.Henrik og Carsten var blandt talerne på "Mød Microsoft" dagene i både Århus den 6. oktober og i København den 7. oktober 2004.

Her kan du downloade vores præsentationer samt de demoer vi benyttede.

Data, adfærd og kommunikation i et service orienteret perspektiv
v/ .Henrik Lykke Nielsen, captator.dk
Når data skal overføres mellem forskellige lag i en applikation såvel som mellem forskellige applikationer, er der mange måder, det kan gribes an på, og mange forskellige teknologier, der kan benyttes, f.eks. XML web services, message queuing og .NET remoting. Dette indlæg vil beskæftige sig med best practices for dels integration mellem systemer, dels håndtering og overførsel af data inden for et givet system - alt sammen i et sevice oienteret perspektiv.

Downloads:

 • Slides til præsentationen "Data, adfærd og kommunikation"
 • Meget simpel SOA.NET demo

  Der er tale om en meget simpel demo der først og fremmest viste, hvordan man kan benytte XML Schemaer til at danne grundlag for .NET klasser. Det er nok begrænset hvor meget man får ud af demoen hvis man ikke fik ordene med på vejen, men den viser da om ikke andet én mulig måde at arbejde med asynkrone kald af XML web services.

  Microsoft har to glimrende artikler med performance sammenligninger af henholdsvis XML web services og .NET Remoting samt .NET Enterprise Services og COM:  

 • Performance Comparison: .NET Remoting vs. ASP.NET Web Services
 • .NET Enterprise Services Performance

  WSE 2.0
  v/ Carsten Juel Andersen, captator.dk
  WSE (Web Services Enhancements) 2.0 indeholder flere spændende features til implementering af avancerede web services. Vi kigger på arkitekturen i WSE 2.0, og hvordan man bruger WSE 2.0.

  Downloads:

  Demoerne kræver at WSE 2.0 sp1 er installeret. For at kunne se, hvad der bliver sendt af SOAP requests og responses, så kræver demoerne: Bruger validerings og Signering og krypterings et WSE 2.0 Trace tool. Demoerne er sat op til at benytte Mike Taulty's WSE Tracing Utility. Du kan enten rette demoerne (rettes i web.config / app.config) til at benytte et andet trace tool, eller downloade Mike Taulty's trace tool.

  Du finder WSE 2.0. downloads her, og Mike Taulty\WSE 2.0 Tracing Utility download her.