.Henrik afholdte to indlæg om "smart clients" på Mød Microsoft 30. november og 2. december 2004  

.Henrik var blandt talerne på "Mød Microsoft" dagene i både Århus den 30. november og i København den 2. december 2004.

Emnet for Mød Microsoft var denne gang Smart Clients og Captators .Henrik Lykke Nielsen afholdte to indlæg på det videregående spor.

Du kan her nedenfor downloade materiale og slides fra arrangementet.

.Henrik: "Hvad er Smart Clients? - definitioner og principper"

Motivation for og definition af begrebet "smart-clients" samt beskrivelse af nogle vigtige design principper i forbindelse med udvikling af Smart Clients. Blandt de berørte emner var implementationen af .NETs eventmekanisme.

Download .Henriks præsentation om udvikling af smart clients

Download kodeeksempel til demonstration af eksternalisering af UI kode fra det konkrete user interface (LogoApp.zip)

.Henrik: "Hvad er Smart Clients? - installation og opdatering"

Beskrivelse af hvilke teknikker man kan gøre brug af i forbindelse med installation og automatisk opdatering af .NET pplikationer. Blandt de berørte emner var endvidere .NET assembly lokaliseringsmekanisme og sikkerhed i forbindelse med .NET applikationer samt en kort introduktion til refleksion.

Download .Henriks præsentation om installation og automatisk opdatering af .NET applikationer

Download kode til automatisk download og kørsel af applikationer med LoadFrom (ReflectionUtil)

Download kodeeksempel på hvordan Microsofts Updater Component kan benyttes uden en designer (SetupAutomaticAppUpdate)

Bemærk at jeg ikke har testet eksempelkoden indgående - brug af den er naturligvis på eget ansvar ;^)