Processen  

Captator arbejder i videst muligt omfang ud fra en iterativ udviklingsmodel, hvor detaljer aftales undervejs, i et fælles samarbejde mellem os og kunden. Vores arbejdsform baserer sig i vid udstrækning på adrætte metoder, hvoraf eXtreme Programming er en af de mest kendte. For at sikre korrekthed af den udviklede software og konsistens over tid benytter vi systematiske tests i forbindelse med den centrale funktionalitet.

Captator benytter Agile udviklingsprocesserVed at opdele et projekt i iterationer á 1 til 3 ugers varighed (afhængigt af projektets størrelse og karakter) opnås hyppige, synlige og målbare fremskridt. Det tilstræbes samtidig, at der allerede efter første iteration findes fungerende kode. Dette muliggør tidlig feedback - ikke på basis af papirspecifikationer, men på basis af fungerende kode, og alle erfaringer viser, at dette dels reducerer misforståelser mellem kunde og leverandør, dels fostrer nye tanker og ideer, der i sidste ende fører til en applikation, der langt bedre understøtter brugernes reelle behov.

I forbindelse med de enkelte projektforløb håndteres den løbende opfølgning, tilbagemeldinger og feedback i videst muligt omfang gennem brug af teknologiske kommunikationsredskaber alt afhængig af det enkelte projektforløbs konkrete behov. Dette er dels for at sikre en løbende og smertefri projektkommunikation, dels for at skabe større gennemsigtighed i forbindelse med projektets fremdrift.