Kompetencer og teknologier  

Captators teknologiske fokus er Microsofts .NET platform med alt, hvad den indebærer af konkrete produkter og generelle teknologier. Det betyder, at vi først og fremmest har kompetence inden for følgende teknologier:

 • Visual Studio .NET
 • Windows-platformen
 • Microsoft Internet Information Server
 • Microsofts server produkter som for eksempel Microsoft SQL Server
 • Microsoft Office
 • Microsofts generelle teknologier til applikationsudvikling
 • Vi arbejder både med programmeringssprogene Visual Basic .NET og Visual C# .NET. Derudover har vi stor erfaring med og viden om eksempelvis XML og XML web services - begge standarder samt de dertil hørende teknologier er essentielle brikker i Microsofts .NET platform.

  På .NET platformen udvikler vi alle typer applikationer uanset anvendelsesområde, forretningsdomæne samt teknologier. Det betyder blandt andet at vi udvikler både Windows-, web- og mobile-applikationer.

  Captator har stor erfaring med udvikling i .NETUdover .NET har vi gennem vores tidligere virke også stor viden om og erfaring med dels traditionel Visual Basic (versionerne 3-6), COM/ActiveX teknologierne, traditionel C, samt Java programmeringssproget og Java platformen (indbefattende J2EE). Det betyder, at Captator har alle forudsætninger på plads i forbindelse med konverterings- og opgraderingsprojekter samt i forbindelse med integration mellem de forskellige udviklings- og afviklingsplatforme.

  På metodesiden har vi dybtgående ekspertviden og erfaring med specielt UML-baseret udvikling samt adrætte udviklingsmetoder [link til processen], herunder især eXtreme Programming.

  Vi har hos Captator til stadighed fingeren på den faglige puls og sørger for, at vores kompetencer bestandigt er i den absolutte front. Det betyder, at vi er den ideelle partner, når valg af arkitekturer og teknologier skal træffes. Captators Henrik Lykke Nielsen er Microsoft Regional Director for Danmark - Microsofts udvalgte partner i forhold til udviklerinitiativer - og vores tætte forhold til Microsoft gør, at vi til stadighed har en velkvalificeret opfattelse af, hvor .NET platformen og Microsofts andre udviklingsorienterede tiltag bevæger sig hen i fremtiden, og hvilke teknologier, produkter og arkitekturer det derfor vil være hensigtsmæssigt at basere sig på.