Arkitektur af applikationerne  

Captator er absolut førende, når det gælder arkitekturmæssigt design og udvikling af .NET baserede arkitekturer.

Arkitekturen for vore applikationer er komponentbaseret, og danner en klar adskillelse mellem de generelle/generiske funktioner og den forretningsspecifikke funktionalitet således, at det klart fremgår, hvilke dele af koden, der tilhører de to kategorier. Denne klare opdeling gør det let efterfølgende at benytte de generelle dele af applikationen i andre, fremtidige sammenhænge.

Captators generelle arkitektur er baseret på Microsofts seneste arkitekturmodeller, hvor applikationen overordnet set lagdeles i brugergrænseflade, business logic, business entities, data access layer samt en række generiske lag. Captators applikationsarkitektur sikrer, at applikationerne designes ud fra de nyeste og bedste objektorienterede og komponentbaserede principper for maksimering af genbrug, udviklingshastighed og vedligeholdelsesvenlighed.

Captator benytter komponentbaserede principper

Captator har udviklet et generelt applikationsudviklingsframework kaldet Eifos, der gør udviklingen af applikationer hurtig og smertefri. Eifos understøtter opbygning af applikationer gennem fleksible konfigurationer, hvilket gør det simpelt at ændre centrale funktioner i den udviklede software, så det er muligt for applikationerne at tilpasse sig fremtidige krav til funktionalitet, visuel udformning samt understøttelse af og integration med teknologier og produkter. Eifos frameworket er således med til at resultere i en særdeles effektiv og robust softwareudvikling.