Microsoft Techdays 2003 i Odense den 21. og 22. maj  

Captator deltog på udviklersporet af Microsoft Techdays med hele 5 indlæg hvoraf det ene endda var et dobbelt indlæg.

Hvis du selv deltog i Techdays vil du sikkert give os ret i, at det var et fantastisk godt arrangement, med gode muligheder for en snak med kollegaerne i branchen, nogle virkelig kompetente faglige indlæg i så "rå mængder" at det var svært at vælge. Derudover var aftenerne krydret med forskellige aktiviteter, der nok mest var målrettet "drengen i os alle" - X-Box spil, turnering med fjernstyrede biler, biograftur m.v. Læs også Microsofts reportage fra arrangementet.

Du kan downloade powerpoint præsentationer og udvalgte demoer fra Captators indlæg på Techdays herunder.

Introduktion til .NETs komponentmodel
ved .Henrik Lykke Nielsen, Captator
.NETs komponentmodel er en helt central del af .NET frameworket og har betydning for mange forskellige dele af dets funktionalitet. Dette indlæg vil fokusere på .NET komponentmodellens betydning for installation/deployering samt sikkerhedsmæssige aspekter, der er relevante i forbindelse hermed. Indlægget vil endvidere beskæftige sig med scenarier for dynamisk deployering af applikationer sådan, at man f.eks. kan lave automatisk opdaterede klientprogrammer.
Download præsentation

Bedre brugergrænseflader med multithreading
ved Carsten Juel Andersen, Captator
Multithreading kan forbedre performance og reaktionstider i dine applikationer. Windows Forms applikationer er ingen undtagelse, men Windows Forms kontroller er dog ikke det, der kaldes Thread Safe. Brugt forkert kan det derfor resultere i underlige, tilsyneladende tilfældige fejl i applikationen.

Dette indlæg kommer nærmere ind på, hvad der menes med Thread Safe og andre begreber indenfor multithreading. Indlægget gennemgår selvfølgelig også, hvordan multithreading benyttes i forbindelse med Windows Forms kontroller. De forskellige aspekter illustreres med demoer.
Download præsentation
Download demo - Fra singlethreaded til multithreaded applikation
Download demo - Raceconditions (i VB.NET)
Download demo - Raceconditions (i C#)
Download demo - Generel Progress håndtering

Arkitektur for en Smart Client applikation, Del 1 og 2 (dobbeltindlæg)
ved .Henrik Lykke Nielsen, Captator
Den anbefalede arkitekturmodel for .NET baserede applikationer er overordnet set stadig en n-lags model, men .NETs fokus på disconnectede scenarier fører nok alligevel for mange udviklere til markante ændringer i de konkrete implementationer. Ændringer der bl.a. betyder, at det ikke (længere) er den "rene objekt orienterede analysemodel", der er den anbefalede implementationsmodel.

Dette indlæg vil give en introduktion til, hvorledes man kan designe og implementere arkitekturer for .NET applikationer, hvis man ønsker maksimalt fokus på hurtig udvikling, stabile applikationer, fleksible arkitekturer, let vedligehold o.s.v. Indlægget vil beskæftige sig med arkitekturelle forhold på tværs af applikationstyper så som Windows applikationer, web applikationer og XML web services. Der tages udgangspunkt i Captators arkitekturmodel, som er baseret på Microsofts seneste anbefalinger og retningslinjer vedr. .NET baserede arkitekturer.
Download præsentation

Unit tests i .NET, på vejen mod færre fejl!
ved Carsten Juel Andersen, Captator
Unit-, klasse- eller modultest - kært barn mange navne - er en af teknikkerne til at opnå mere fejlfri programmer. Dette indlæg demonstrerer, hvorledes NUnit (et gratis opensource produkt) kan benyttes til at skrive automatiske test. Der gives retningslinier for, hvordan man benytter værktøjet mest optimalt, hvad der bør testes, og hvordan de enkelte tests opbygges.

Indlægget rundes af med at sætte unittesting i perspektiv til bla. eXtreme Programming og test-først programmering.
Download præsentation

eXtreme Programming - anarki eller nytænkning ?
ved Carsten Juel Andersen, Captator
XP er en af de nyere Agile (adrætte) metoder til softwareudvikling. Metoden har været en del omtalt, fordi den gør op med en række "hellige køer" for, hvordan et softwareprojekt bør forløbe. XP regler som "kode frem for dokumentation" har dog også givet anledning til kritik, og blandt nogle endog meget negative røster såsom: "XP er anarkistisk og uansvarligt". I dette indlæg kan du høre om ideerne bag XP; XP's regelsæt - de 12 praktikker og XP i praksis. Efterfølgende er det op til dig at vurdere om XP er anarkisme eller det modsatte; en udviklingsmetode, der tilpasser sig ændringer undervejs i projektforløbet, fokuserer på planlægningsaktiviteter og på høj kvalitet af det udførte arbejde.
Download præsentation