Nye og opdaterede artikler

Kundereferencer ( Forside )
Har tilføjet et antal kundereferencer: ALOC A/S, BHJ A/S, Dafolo, Deloitte Business Consulting A/S, Front-data Danmark A/S, GN Otometrics A/S, Image Metrology A/S, KMD Portal og Customisering, Nota, nSure A/S, Pumpkin Postproduction, ShowMe A/S, SMT Data A/S, Sonlinc, Systematic A/S, Teknologisk Institut - Produktivitet & Logistik Automobilteknik, Traen A/S, Twins, Unik System Design A/S, Vestas Technology R&D, Wendia A/S, Widex A/S.

APV Plus ( Forside )
En ny side der beskriver APV Plus.

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Tilføjede foredrag om nyheder i Visual Studio 2010 og .NET framework version 4.

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjede link til udtalelse fra Orbicon vedrørende et arkitekturforløb som de gennemførte i samarbejde med Captator.

Teknologi Evangelist Lars Bodin, Orbicon var meget tilfreds med arkitekturforløb med Captator. ( Forside )
Teknologi Evangelist Lars Bodin fra Orbicon var ansvarlig for et arkitekturforløb, som blev afholdt i samarbejde med Captator. Læs hvorfor Captator vil være den første, han kontakter, når Orbicon får behov for hjælp til nye .NET teknologier.

Captators Adventskalender 2005 ( Forside )
Opdaterede visualizerne så de virker med Visual Studio 2008. For yderligere informationer se: Captators Visualizere. .

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Tilføjede beskrivelse af kursus i Microsofts Entity Framework, uddybede beskrivelsen af kurset i Windows Presentation Foundation samt lavede en række mindre ændinger og tilføjelser.

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjet et antal kundereferencer: Comselector, BuildDesk International, Digital XPress as, Infare SOlutions A/S, Grontmij | Carl Bro A/S, KMD Forretningsteam Energi, Microsoft, HIMSA A/S, Orbicon A/S, Vestas Wind Systems A/S, Stibo Graphic A/S, DANFORT A/S, Kamstrup A/S, Ennova A/S, Bilinfo A/S, NCR Danmark A/S, Idékompagniet A/S, Hansen Door A/S, GeoSoft, Systematic Software Engineering A/S, International Inc., Logimatic Software A/S, Rigspolitiets Dataafdeling, Særkon Kommunikation, Motorola, Logica.

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Opdaterede siden med informationer om kursusmodulerne "Language INtegrated Query (LINQ)", "Nyheder i Visual Studio 2008 / version 3.5 af .NET frameworket" og Windows Communication Foundation (WCF).

Job muligheder ( Forside )
Foretaget mindre indholds- og formuleringsmæssige ændringer af siden.

Dansk ITs .NET Kompetencenetværk modereres af .Henrik ( Forside )
Mindre opdateringer.

.Henrik ( Forside )
Tilføjet liste over netværk .Henrik deltager i. Tilføjet links relateret til Center for Objekt Teknologi.

Problemet må være nede i jeres ende ( Forside )
En ting er en riffel at fyre noget andet målet at styre...

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Tilføjede følgende nyudviklede kursusmoduler:

.NET Configuration
Message Queueing
Monitorering og management
Regular Expressions
User Account Control i Vista (UAC)
Windows Communication Foundation (WCF)
Windows Services
Nyheder i ASP.NET 2.0
Multithreading mønstre

Introduktion til Visual Studio Team System
Visual Studio Team System – Dokumenter og rapporter
Visual Studio Team System – Egenudvidelser af VSTS
Visual Studio Team System – MS Build og Build Server
Visual Studio Team System – MSF for Agile Software Development
Visual Studio Team System – Versions- og konfigurationsstyring
Visual Studio Team System – Statisk kodeanalyse
Visual Studio Team System – Automatiske tests og testdækning
Visual Studio Team System – Opgavestyring og opfølgning

Ændrede beskrivelsen af modulet: Systematisk frameworkudvikling

Captator Internationalization System ( Forside )
Captator Internationalization System helps developers and translators to localize/globalize .NET based applications.

Om Captator ( Forside )
Generel opdatering af siden og dens links.

Artikler ( Forside )
Der er sket en større omorganisering af de faglige/tekniske artikler på vores website.

Øvrige artikler vedrørende softwareudvikling ( Forside )
En blandet landhandel af artikler vedrørende softwareudvikling.

Produkter ( Forside )
En ny side til Captators produkter.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Der er blevet lavet en helt ny og opdateret liste over essentielle downloads (med 24 tools fra Captators Tool'ekalender 2006).

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjet tre nye kundereferencer: MatchWork World Wide A/S, DANSK IT og B.V. Electronic A/S.

Captators Julekalender 2006 ( Forside )
Kridt skoene og kig forbi Tool'ekalenderen hver dag her i december og få lidt inspiration til at gøre din egen hverdag som .NET nørd / softwareudvikler / softwarearkitekt lidt lettere og sjovere.

Job muligheder ( Forside )
Stillingsopslag offenligt

Når ting tager tid ( Forside )
Som bekendt tager ting tid – og mange og store ting tager lang tid. Denne 10. artikel i ".Henrik om .NET"-serien handler om, hvordan BackgroundWorker-komponenten kan hjælpe udviklere med at implementere responsive Windows brugergrænseflader.

Captator leverer innovativ og professionel softwareudvikling ( Forside )
Artiklen om softwareudvikling hos Captator er blevet opdateret.

TERMplus System ( Forside )
En række slåfejl og grammatiske fejl er blevet rettet

Yderligere forsinkelse af Vista er muligvis alligevel ikke på vej... ( Forside )
Det ser ud til, at gårsdagens (lørdag den 1. april 2006) beskrevne problem med Vista-sourcekoden alligevel ikke får nogen indflydelse på lanceringen af Vista - ja der sås faktisk en vis tvivl om, hvorvidt der, når det kom til stykket, overhovedet har været et problem. Læs mere om den dybdeborende undersøgelse vi har foretaget...

Yderligere forsinkelse af Vista på vej... ( Forside )
Det ser ud til, at Microsoft ikke blot har problemer med sikkerheden og hardwareproducenters manglende support af Vista - der er muligvis endnu større problemer på vej. Kør den med denne artikel medfølgende kode, der viser at Microsofts udviklere med en vis sandsynlighed har kopieret kode udviklet af Sony.

TERMplus System ( Forside )
Tilføjet alternativ tekst på illustrationer

TERMplus System ( Forside )
Illustrationerne er tilpasset i størrelsen, så de kan være på en A4 udskrift. Der er lavet links til store udgaver af illustrationerne

TERMplus System ( Forside )
Opdateret for at lave et bedre udskriftslayout.

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjet to nye kundereferencer: CapaSystems A/S og FOSS Analytical A/S.

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjet fem nye kundereferencer: Hovedstadens Udviklingsråd, Vejle Amt, BANKDATA, Git og Statens Arkiver - Rigsarkivet.

XMLHTTP Callback ( Forside )
Artikel og demo opdateret fra Visual Studio 2005 Beta 2, til Visual Studio 2005 Final. Desuden er der tilføjet et afsnit om Firefox understøttelse

TERMplus System ( Forside )
Opdateret med ny grafik og mere tekst

New mail has arrived ( Forside )
Det er bare lige der der med, hvor den så rent faktisk kan findes

Malcolm's ID 10 T service call ( Forside )
Ikke ligefrem et godt eksempel på respektfuld kommunikation med ens kunder...

They Said I Couldn't Break It ( Forside )
Famous last words... ihvertfald når man tager en gråhåret dame, et dobbeltløbet haglgevær og en computer.

PCen skal da med på ferie ( Forside )
Ferie - med familien - uden PCen - uff!

Er din computer køn? ( Forside )
Lister som disse var meget populære i 80'erne - og det er de tilsyneladende stadigvæk.

Brokker ( Forside )
Der er blevet tilføjet en hel del yderligere EDB-relaterede brokker.

EDB - et helt andet sprog ( Forside )
EDB kan være svært at forstå, men frokost er til gengæld et sprog vi alle forstår...

Laws of computing - thi kendes for EDB ( Forside )
Disse "love" for brug af EDB skal minde os om, at intet virker som det burde - og hvis noget alligevel virker, er der sikkert noget galt.

Why did the Chicken Cross the Road? ( Forside )
Spørgsmålet er muligvis meget fornuftigt, men det er disse svar med garanti ikke.

En softwareudvikler og hans testdata ( Forside )
Om hvordan en softwareudvikler får en elefant ind i et køleskab.

Keep it simple stupid ( Forside )
En besvarelse af en geometriopgave der understreger vigtigheden af ikke, at gøre løsninger mere komplekse end nødvendigt er.

TERMplus System ( Forside )
Captator lancerer nu TERMplus System, et effektivt værktøj til dig, der ønsker at systematisere de begreber og fagudtryk der benyttes i din virksomhed.

Captators Adventskalender 2005 ( Forside )
En adventskalender med fire Visualizers til Visual Studio 2005

Kundereferencer ( Forside )
Tilføjet to ny kundereferencer: CIM Industrial Systems og Nationalmuseet

Captator indgår partnerskaber. ( Forside )
Captators kompetencer fokuserer især på selve softwareudviklingsprocessen (analyse, arkitektur, kodedesign og implementering), og for at udnytte dette potentiale til fulde er vi interesserede i at indgå længerevarende, strategiske partnerskaber med virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der besidder komplementære kompetencer.

Dansk ITs .NET Kompetencenetværk modereres af .Henrik ( Forside )
.Henrik er moderator på Dansk ITs .NET Kompetencenetværk.

Billede af en tidlig version af Windows Vista i action - eller not! ( Forside )
Gæt hvilket af billederne der er et falsum.

Null putte ( Forside )
Nullable datatyper er datatyper, der ved brug af generics blandt andet gør det muligt at hægte en boolean sammen med selve ens data således, at der holdes rede på, om man repræsenterer en simpel værdi eller en null-/Nothing-værdi.

Carsten holdt indlæg for SoftwareForum Alssund i Sønderborg den 25. maj 2005. ( Forside )
Onsdag den 25. maj afholdte SoftwareForum Alssund et eftermiddagsarrangement under overskriften "embedded virtuelle maskiner" - blandt de 3 indlæg holdt Captators Carsten et indlæg om mulighederne for at benytte .NET / .NET Compact frameworket i indlejrede systemer.

C# 2.0 Delegates ( Forside )
Der er nu mulighed for at lave både anonyme metoder og delegate inferens i C# 2.0.

Differentierede access modifiers ( Forside )
I .NET 2.0 er det muligt at sætte forskellige access modifiers på en propertys get- og set-blok. Det har gjort indkapsling mere fleksibelt.

XMLHTTP Callback ( Forside )
I VS 2005 er det blevet meget nemmere at lave serverside lookup af data ved hjælp af clientside scripts - dermed undgår man blandt andet, at brugerne får blinkende skærme som ved almindelige postbacks.

Refactoring ( Forside )
Formålet med refactoring er at opnå bedre struktureret kode, som er lettere at forstå og dermed lettere at vedligeholde og udvikle videre på - det understøttes nu i VS 2005.

Visual Studio 2005 og .NET 2.0 ( Forside )
Små opdateringer bl.a. af release dato ;^ )

Providermodellen i ADO.NET 2.0 ( Forside )
ADO.NET 2.0 indeholder mange nyheder for databaseudviklere – men blandt de vigtigste er uden tvivl ændringerne i den basale dataprovidermodel. Med den nye model indfrier Microsoft et stort ønske hos de udviklere, der ønsker at udvikle dataprovider-uafhængige applikationer.

LeavingAtAnnouncedTimeException ( Forside )
Gad vide om den blå skærm skyldes en LeavingAtAnnouncedTimeException.

En computerbrugers skraldespand ( Forside )
Det kræver sin mand - og sine colavand at nå en deadline

Brugen af Windows i flyindustrien ( Forside )
Man må håbe at deres computere kan boote i en fart...

Every OS Sucks ( Forside )
Sand lyrik - sand indsigt?

.Henrik holdt indlæg om nyheder i ADO.NET 2.0 på "Mød Microsoft" 5. og 7. april 2005. ( Forside )
5. og 7. april 2005 holdt .Henrik indlæg om nyheder i ADO.NET 2.0 på Microsofts "Mød Microsoft" arrangementer i henholdsvis Århus og København. Download præsentationen.

Alvorlig bug udskyder (alligevel ikke) beta 2 af VS2005 ( Forside )
Den alvorlige bug ser alligevel ikke ud til at få den store indflydelse på lanceringen af beta 2 af Visual Studio 2005.

Alvorlig bug udskyder beta 2 af VS2005 ( Forside )
En potentielt alvorlig bug i forbindelse med brug af Clipboardet er fundet i VS 2005.

The page you are looking for is ... currently unavailable. ( Forside )
Måske er dette ikke den mest konstruktive fejlmeddelelse man kan forestille sig - men muligvis den mest underholdende.

Code for food ( Forside )
Når krisen den kradser allermest...

Generics ( Forside )
I version 2 af .NET frameworket er der blevet mulighed for at benytte såkaldte generics. Når man arbejder med generics benytter man på designtidspunktet type-placeholdere; placeholdere som først på run-time erstattes af en konkret type. Det giver på samme tid fleksibilitet og typestærk opførsel - også på designtidspunktet.

Keep your parents off the net! ( Forside )
Instruktioner i hvordan børn kan sørge for at forældre ikke kommer på nettet. Indeholder endvidere en kort historisk oversigt over internettes opståen.

Hvad man skal overveje før man anskaffer sig en computer ( Forside )
En række særdeles nyttige råd.

Internet helpdesk ( Forside )
Et skoleeksempel på hvordan det er at arbejde i en helpdesk funktion.

Der er mange grunde til ikke at købe en Mac ( Forside )
Så det har jeg ikke gjort...

Optiske illusioner ( Forside )
Det man ser, er ikke altid, der der sker...

Kundereferencer ( Forside )
Force Technology tilføjet. Experian tilføjet.

The SAP Consultant. ( Forside )
Det er ikke sikkert at denne historie er helt retfærdig over for de forskellige faggrupper - men den er til gengæld ganske morsom - og plat ;^ )

Essentielle .NET downloads ( Forside )
NDoc er blevet føjet til listen.

Fagre nye verden ( Forside )
Mange relativt moderne påfund er hurtigt blevet dagligdags og en naturlig del af vores arbejds- og fritidsliv.

.Henrik afholdte to indlæg om "smart clients" på Mød Microsoft 30. november og 2. december 2004 ( Forside )
Download slides og source kode fra .Henrik smart clients sessioner på "Mød Microsoft" i Århus den 30. november og i København den 2. december 2004.

Klaus Jensen, Den Blå Avis stod for et .NET kursusforløb som Captator afholdte. ( Forside )
Klaus Jensen skulle arrangere et kursusforløb for 9 udviklere med meget forskellig baggrund. Læs om hvorfor Den Blå Avis også ringer også til Captator næste gang de har et kursusbehov på .NET.

Captators Julekalender 2004 ( Forside )

Kundereferencer ( Forside )
Listen over vores kundereferencer er blevet opdateret.

.Henrik og Carsten holdte begge indlæg på "Mød Microsoft" 6. og 7. oktober 2004. ( Forside )
Downloads af materiale (præsentation og demoer) for WSE 2.0 sessionen tilføjet.

.Henrik og Carsten holder begge indlæg på "Mød Microsoft" 6. og 7. oktober 2004. ( Forside )
Onsdag og torsdag i denne uge holder .Henrik og Carsten indlæg på Microsofts gratis arrangement "Mød Microsoft", som foregår i Århus og København.

Solutions Specialist Mikkel Toudal Kristiansen, TECTURA - endnu en tilfreds kursist ( Forside )
I tvivl om Captator vil være de rette til at holde dit næste kursus. Læs hvad Mikkel Toudal Kristiansen, Solutions Specialist fraTECTURA mener om kurset, som vi afholdte i februar 2004.

Help desk i middelalderen ( Forside )
Denne dokumentarudsendelse optaget med skjult kamera understreger, at help desk funktioner langt fra er nogen ny foreteelse.

Tag den kode og lad den vandre ( Forside )
Delegates er en af .NET typesystemets mest omtalte features. De bliver ofte omtalt med næsten andægtig ærefrygt i stemmen – men hvad er delegates egentlig for noget? – og hvilken gavn – om nogen – gør de? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i denne sjette udgave af .Henrik om .NET.

Captators .Henrik holdt indlæg om "smart clients" på Mød Microsoft 29. og 30. marts 2004 ( Forside )
Download slides og source kode fra smart clients sporet på "Mød Microsoft" i Århus den 29. marts og i København den 30. marts.

Når database-tilgang bliver for simpel ( Forside )
At kunne lave gode arkitekturer handler også om at vide, hvad man ikke skal gøre. Denne gang vil jeg fortælle om drag-and-drop kreering af database-tilgangskode og om stærkt typede datasets – og om hvorfor jeg mener, at man skal lade være med at bruge nogen af delene.

PDC 2003 - set igennem Captators kameralinse - part 5 ( Forside )
Se billeder fra torsdag

PDC 2003 - set igennem Captators kameralinse - part 4 ( Forside )
Se billeder fra onsdag

PDC 2003 - set igennem Captators kameralinse - part 3 ( Forside )
Se billeder fra tirsdag: The day of Whidbey

PDC 2003 - set igennem Captators kameralinse - part 2 ( Forside )
Se billeder fra mandag: The day of Longhorn

PDC 2003 - set igennem Captators kameralinse - part 1 ( Forside )
Se billeder fra lørdag og søndag: Ankomst til Los Angeles og Preconference.

Mød Captator på "Mød Microsoft" og "Microsoft Løsningsforum 2003" ( Forside )
Der er blevet tilføjet link til download af .Henriks præsentation på "Mød Microsoft".

Sourcekoden til Windows 2000 ( Forside )
Nu hvor vi har fået nye versioner af Windows operativsystemet, kan vi vist godt tillade os at offentliggøre koden til kernen i Windows 2000.

Jeg vil ikke kaste med papirflyvere i timen... ( Forside )
Åh gid man kunne have kodet, da man gik i skole.

Mennesker i al deres variation ( Forside )

Kannibaler med god smag... ( Forside )
... eller lidt om hvem der er mest uundværlig.

".Henrik om .NET" nummer 4: Fortællingen om den stakkels ToString-funktion ( Forside )
"Fortællingen om den stakkels misforståede ToString-funktion" er artikel nummer 4 i klummen ".Henrik om .NET", som er lavet i et samarbejde mellem Captator og Microsoft.

Visual Basic Days 2003 ( Forside )
Captator er igen i år med på Visual Basic Days. Hør .Henrik tale om .NExT, næste generation af .NET og hør Carsten tale om "Bag om ASP.NET - objekter i udviklerens tjeneste!" om hvordan ASP.NET fungerer under kølerhjelmen.

PDC 2003 - WOW - Longhorn, Whidbey og Yukon ( Forside )

Mød Captator på "Mød Microsoft" og "Microsoft Løsningsforum 2003" ( Forside )
Captator udstiller i forbindelse med "Mød Microsoft" og "Microsoft Løsningsforum 2003", der foregår i Bella Centret 21. - 23. oktober 2003. Kom forbi og få en snak med de danske .NET eksperter. Deltager du på "Mød Micorosoft" enten mandag den 20. oktober i Århus eller den 21. oktober i Bella Centret så kan du også høre .Henrik fortælle om .NET applikationsarkitektur.

Fortællingen om den stakkels misforståede ToString-funktion ( Forside )
I denne 4. artikel i serien ".Henrik om .NET" vil vi se på den stakkels misforståede ToString funktion. Forkert brug af denne funktion kan lede til et dårligt design - læs hvordan du bruger ToString korrekt.

Softwareudvikling fra mange forskellige synsvinkler ( Forside )
Dette er ikke et uddrag af Captators softwareudviklings håndbog ;^)

Før vi fik computere... ( Forside )
... og dengang man stadig fik feber af en virus.

".Henrik om .NET" nummer 3: Connection Pooling ( Forside )
"Connection Pooling" er artikel nummer 3 i klummen ".Henrik om .NET", som er lavet i et samarbejde mellem Captator og Microsoft.

Connection pooling ( Forside )
I denne 3. artikel i serien ".Henrik om .NET" vil vi se på, hvordan brug af connection pooling kan gøre applikationer skalerbare uden, at det af den grund har svangre performancemæssige implikationer.

LogOn Web Day on "Web Services, Java and XML" ( Forside )
.Henrik afholdte tutorial på konferencen LogOn Web Day on "Web Services, Java™ and XML" den 18. september 2003

Kundereferencer ( Forside )
Captator har en bred skare af kundereferencer inden for softwareudvikling, rådgning og undervisning.

Versionering i Windows .NET Frameworket ( Forside )
I denne 2. artikel i serien ".Henrik om .NET" handler det om versionering i .NET Frameworket. Her viser .NET sin styrke med et meget gennemtænkt versioneringssystem - lad os glemme alt om "dll-hell" og glædes over versioneringsmulighederne i .NET :-)

".Henrik om .NET" nummer 2: Versionering i Windows .NET Frameworket ( Forside )
"Versionering i Windows .NET Frameworket" er artikel nummer 2 i klummen ".Henrik om .NET", som er lavet i et samarbejde mellem Captator og Microsoft.

Microsoft Techdays 2003 i Odense den 21. og 22. maj ( Forside )
De viste præsentationer og udvalgte demoer kan nu downloades.

Compuwares .NET Developer Camp ( Forside )
.Henrik var igen med og fortalte om "Best-practices for .NET udvikling" da Compuware gentog successen med .NET Developers Camp, et halvdags arrangment, der afholdtes 10, 11 og 12 juni 2003.

Microsoft Techdays 2003 i Odense den 21. og 22. maj ( Forside )
Mød Captator i Odense, hvor vi er stærkt repræsenteret med 5 foredrag om arkitektur, .NET's komponentmodel, NUnit, multithreading i .NET og eXtreme Programming.

Captator var med ved lanceringen af Visual Studio 2003 ( Forside )
.Henrik var med til at lancere Visual Studio 2003 i Århus den 12. maj og København den 15. maj.

Captator er med ved lanceringen af Visual Studio 2003 ( Forside )
Mød Captator i Århus, København eller Odense. .Henrik taler ved lanceringen af Visual Studio 2003 i Århus den 12. maj og København den 15 maj, og Captator er endnu stærkere repræsenteret ved Microsoft Techdays i Odense den 21. og 22. maj, hvor vi giver hele 5 foredrag.

Compuwares .NET Developer Camp ( Forside )
.Henrik var med på Compuwares .NET Developers Camp den. 28. april 2003, hvor han afholdte indlægget "Best-practices for .NET udvikling".

".Henrik om .NET" nummer 1: Typestærke collections ( Forside )
"Typestærke collections" er artikel nummer 1 i klummen ".Henrik om .NET", som er lavet i et samarbejde mellem Captator og Microsoft.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Opdateret informationen om Oracles managed provider til deres SQL server.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjede IBMs beta af deres managed provider til deres DB2 database.

Developer Party 2003 ( Forside )
Captator var med som 2 af .NET eksperterne, som de øvrige deltager kunne skyde løs på ved rundbordsdiskussioner.

VB-erfa den 20. marts 2003 ( Forside )
.Henrik fortalte om .NET's komponentmodel på Visual Basic Brugergruppemøde den 20. marts 2003

Typestærke collections ( Forside )
1. artikel i Henriks klumme: ".Henrik om .NET". Lær om typestærke collections, hvad de kan bruges til og hvordan de kan implementeres i .NET.

Hvilket operativsystem er du? ( Forside )
Tag en quiz og find ud af hvilket operativsystem du er.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet Critical Update to MSDE 2000 for Microsoft .NET Framework SDK Users

Kritisk opdatering til Microsoft .NET frameworket ( Forside )
Opdatering af NET Framework SDK 1.0 og .NET Framework SDK 1.1 Beta af hensyn til Slammer ormen.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet Managed Drivers for MySQL and PostgreSQL

InfoPath bliver XDocs rigtige navn ( Forside )
Microsofts nye XML redigeringsværktøj kommer til at hedde InfoPath

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Opdateret MapPoint .NET Developer Web Services SDK fra version 2 til version 3.

Switch to Linux ( Forside )
Steve er en superskurk - og i denne monolog fortæller han om, hvorfor han skiftede til Linux, og hvorfor Linux er det rette valg, når man ønsker at opnå verdensherredømme.

Offentlige aktiviteter ( Forside )
Captator deltager ofte som foredragsholdere på konferencer, workshops samt i kraft af at .Henrik er Microsoft Regional Director ved forskellige Microsoft arrangementer. Det sker også at vi blander os i den offentlige debat med artikler i pressen. Se her kommende og veloverståede arrangementer og artikler.

Eifos - Captators komponent suite ( Forside )
Captator udvikler og sælger generelle komponenter til .NET frameworket, der kan reducere udviklingstiden markant og være fundament for at skabe et godt, fleksibelt og stabilt programdesign.

Professionel software udvikling ( Forside )
Captator er også et software udviklingshus, både som totalleverandør af løsninger, og som underleverandør

Eifos Calculus ( Forside )
Eifos Calculus er dels en ikke-visuel komponent til udtryksevaluering, dels en visuel kontrol der integreret i din applikation kan fungere som en slags formel-lommeregner.

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Tilføjet moduloversigt for C# / VB.NET kurser

Visual Basic Days 2002 ( Forside )
Captator deltog med 2 indlæg på Teknologisk Institut's Visual Basic Days 2002 på Hotel Nyborg Strand den 19. - 20. november 2002

På vejen mod effektiv softwareudvikling ( Forside )
Læs et interview med "Mr. UML" - Ivar Jacobson - om UML, RUP, Agile metoder og agenter.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet flere links til downloads: Mono, SharpDevelop, DotGNU, samt lavede et par småopdateringer.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet service pack 6 til Visual Source Safe

Skræddersyede .NET kurser ( Forside )
Captator leverer skræddersyede kurser i .NET

Microsoft Shared Source CLI Implementation alias Rotor ( Forside )
Rotor er Microsofts såkaldte shared-source implementering af .NET CLI og C#.

Åben kode .NET ( Forside )
Der er efterhånden en del interessant open source kode til .NET.

Standardisering af .NET ( Forside )
Standardisering af CLI (Common Language Infrastructure) og C#.

Standardisering af Java og .NET ( Forside )
Denne artikel har været bragt i Ingeniøren den 4. oktober 2002.

Java's JCP - Java Community Process - program ( Forside )
Java's fremtid styres af den Sun ledede organisationen JCP.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet .NET framework version 1 beta.

.NET Framework 1.1 beta ( Forside )
Per 19. september er version 1.1 af .NET frameworket gået i beta.

OO/UML erfagruppe den 26. september 2002 ( Forside )
Captator var med i en paneldiskussion om "Fremtidens IT-platform" på Teknologisk Institut's OO/UML erfagruppemøde den 26. september 2002 i Århus.

NUnit ( Forside )
Et simpelt, men særdeles effektivt testværktøj. Bør være i enhver .NET udviklers værktøjskasse.

TPC-C målinger baseret på Windows produkter ( Forside )
Windows .NET Server får 308,620 tpmC i en ikke-clustered løsning.

Interview med Miguel de Icaza om .NET. ( Forside )
Miguel de Icaza, der har været med til at grundlægge XIMIAN, er leder af GNOME projektet og en kendt person i open source verdenen, er blevet interviewet om sit syn på .NET.

Mono projektet ( Forside )
Open source implementering af .NET frameworket og C#.

Oracle Data Provider for .NET 9.2.0.1.1 Beta 2 ( Forside )
Tilføjet informationer om den nye beta 2.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet Microsoft SQL Server 2000 Notification Services.

Microsoft SQL Server 2000 Notification Services lanceret ( Forside )
Den endelige version Microsoft SQL Server 2000 Notification Services er blevet frigivet.

GPL licensen, Computerworld onlines debat den 13. august 2002 ( Forside )
I forbindelse med artiklen "Svar på 10 spørgsmål om .NET" i Computerworld online den 13. august 2002 rejste der sig efterfølgende en online debat. Da kommentarerne efter Captators mening ikke var retvisende skrev .Henrik et indlæg om GPL licenser.

Microsoft .NET Data Provider for Oracle ( Forside )
Tilføjet reference til performance benchmark.

.NET Framework Service Pack 2 ( Forside )
Microsoft har frigivet service pack 2 til .NET frameworket.

Essentielle .NET downloads ( Forside )
Tilføjet service pack 2 til .NET frameworket.

Essentielle .NET downloads ( Forside )

Microsoft Windows CE .NET 4.1 lanceret. ( Forside )
Microsoft frigav den 30. juli 2002 version 4.1 af deres Windows CE .NET operativsystem.

OASIS danner teknisk komite for XML web services sikkerhed ( Forside )
OASIS danner teknisk komité til standardiseringsarbejdet med WS-Security.

WS-Security indgives til standardisering hos OASIS ( Forside )
Microsoft, IBM og VeriSign indgiver deres WS-Security specifikation til standardisering hos OASIS.

Microsoft .NET Data Provider for Oracle ( Forside )

.NET Advancing Quickly on J2EE ( Forside )
SD Times bringer en undersøgelse af hvilke softwareplatforme og programmeringssprog, der vil være de dominerende indenfor det næste års tid.

.NET Advancing Quickly on J2EE ( Forside )
SD Times bringer en undersøgelse af hvilke softwareudviklingsplatforme og programmeringssprog der vil være de dominerende indenfor det næste års tid.

Nyt tastatur fra Microsoft ( Forside )
Alt hvad en programmør har brug for.

Genbrug via nedarvning ( Forside )
Det er ikke altid sikkert at genbruge via nedarvning.

Nedarvning ( Forside )
Hvad nu hvis nedarvning er skadeligt for andre end ens børn?

Fra projektlederens overdrev ( Forside )
Den der ønsker sidst... får sin vilje.

Bad day ( Forside )
En absolut seværdig klassiker om en mands ensomme og kompromisløse kamp mod teknologien (4.9 MB).

Reklame for BMW ( Forside )
Gad vide om bil-reklamer bliver sponsoreret af EDB-firmaer? ;^ )

Yesterday ( Forside )
EDB-folk er og bliver nostalgikere - af mere end én grund.

Serverroom ( Forside )
Godt man ikke er netværksadmin.

Windows 2000 bug liste ( Forside )
Så er det man for en gangs skyld ville ønske, at printeren meldte "out of paper" ...

Manuel virus ( Forside )
Når man læser om de mange forskellige virkelig effektive pseudo-vira, kunne man jo næsten forledes til at tro, at dette ville den mest effektive virus af dem alle.

Koffeinholdig computing ( Forside )
Hvorfor vente på at pervasive computing giver os intelligente kaffemaskiner, når vi kan få koffeinholdig computing?

Opgradering til Wife 1.0 ( Forside )

Husband 1.0 ( Forside )

PONS from India ( Forside )
Hvad man dog får i sin mail-box...

Konsulenter ( Forside )
Metode til identifikation af en konsulent.

Brokker ( Forside )

Agile Software Development ( Forside )
eXtreme Programming er en blandt flere softwareudviklingsmetoder, der går under fællesbetegnelsen agile/adrætte udviklingsmetoder

En lille geometrisk opgave ( Forside )
Mysteriet om den forsvundne tern.

J# et "nyt" sprog til .NET ( Forside )
J# er Microsoft's nyeste skud på stammen af sprog til .NET. Se Captators vurdering af væktøjet.

Pris til Anders Hejlsberg ( Forside )
Anders Hejlsberg tildeltes prisen "Dr. Dobb's Excellence in Programming Award" for 2001.

Er Java platformsuafhængigt ? ( Forside )
C++'s fader Bjarne Stroustrup om Javas platformsuafhængighed.

BizTalk.org lukkes ned. ( Forside )
Pr. den 19. juli 2002 lukker Microsoft sit BizTalk.org website.

.Henrik ( Forside )
Henrik Lykke Nielsen er en af de to stiftere af Captator. Nysgerrig efter at vide hvad han er for en størrelse? Eller vil du bare checke, om du allerede kender ham? ;^ )

Oracle Data Provider for .NET 9.2.0.1.1 Beta 2 ( Forside )

Captators samarbejde med Microsoft ( Forside )
Captator har et tæt samarbejde med Microsoft med hensyn til produkter og teknologier rettet mod softwareudviklere.

The Evolution of a Programmer ( Forside )
Fra junior programmør til direktør.

ASP.NET Web Matrix lanceret ( Forside )
Microsoft lancerer nyt gratis ASP.NET udviklingsværktøj.

Haiku inspirerede fejlmeddelelser ( Forside )
Forslag til nye og forfriskende fejlmeddelelser.

If Microsoft Built Cars ( Forside )
Og det kommer de jo nok til en skønne dag... ;^ )

.Henrik er Microsoft Regional Director for Danmark ( Forside )
Hvad er en Microsoft Regional Director egentlig?

Hvad er .NET platformen og .NET frameworket? ( Forside )
En kort introduktion til .NET platformen.

Foredrag ( Forside )
Lad Captator holde et foredrag, få din viden opdateret - og bliv inspireret.

Ydelser ( Forside )

.Henrik om .NET ( Forside )
Captator præsenterer i samarbejde med Microsofts danske MSDN site .Henriks klumme - .Henrik om .NET. Her vil du kunne læse om emner fra specifikke API-kald, arkitektur, best-practices til strategiske overvejelser.

Øvrige artikler om .NET ( Forside )
Udover artiklerne i kategorien '.Henrik om .NET' har vi en lang række andre store og små artikler om .NET teknologierne og værktøjerne.

XML ( Forside )

Om Captator ( Forside )
Captator rådgiver, underviser og udvikler på basis af .NET frameworket med fokus på systemudvikling, arkitektur, komponentbaseret udvikling og best practices.

Kun for sjov ( Forside )
Et kig på den knap så alvorlige side af IT branchen.

eXtreme Programming ( Forside )

Offentlige artikler ( Forside )
Dette er roden af alle offentlige dokumenter

Artikler ( Forside )
Det faglige indhold her på Captators Website handler mest om Microsoft .NET udvikling, men også projektledelse og i særdeleshed de Agile metoder har vores interesse.

Eifos frameworket ( Forside )
Captator udvikler og sælger et generisk komponentbaseret framework til .NET baserede applikationer. Et framework der kan reducere udviklingstiden markant og være et godt fundament for at skabe et fleksibelt og stabilt programdesign.

Captator var med ved lanceringen af Visual Studio 2003 ( Forside )
.Henrik var med til at lancere Visual Studio 2003 i Århus den 12. maj og København den 15. maj.